Премії Верховної Ради України для молодих учених

Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими (науково-технічними) радами ЗВО, і т.д., у яких усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює в ЗВО і в яких була здійснена основна частина дослідження із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.  Матеріали попереднього обговорення роботи науковим колективом (зокрема, структурного підрозділу) оформляються та подаються в матеріалах роботи відповідно до пп. 3.2.6.Інструкції. У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина ділиться між ними порівну.

Під час підготовки документів необхідно враховувати наступне:

1. На здобуття Премії можуть висуватись наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не пізніше ніж у попередньому до їх висунення році.

2. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. Не може подаватися на Премію дисертація на здобуття наукового ступеню.

3. Науковці, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Національної премії України імені Бориса Патона (Державної премії України в галузі науки і техніки), можуть подавати свої нові роботи на Премію виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії. Молоді вчені – доктори наук не можуть подавати роботи протягом одного року одночасно на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та Премії (одноосібно або у складі колективу співавторів).

4. Премія може присуджуватися молодому вченому один раз.

5. Вік претендентів станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

У разі порушення цих вимог подання не будуть розглядатися.

Для участі у конкурсі і розгляді на комісії Вченої ради з наукової і інноваційної діяльності:

· до 10 лютого 2022 р. надіслати на електронну адресу ndch_kpi@ukr.net  повний комплект документів, оформлених згідно з Інструкцією з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим та порядку їх розгляду;

· до 20 лютого 2022 р. подати до організаційно-аналітичного відділу НДЧ (корп. 1, кім. 138; тел.: 204-92-00) комплект документів та роботи у паперовому вигляді.

Інструкція з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, а також порядку їх розгляду.

Comments are closed.