Монографія «Системный анализ: Методология. Проблемы. Приложения», автори М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова 2-е издание, переработанное и дополненное (Київ, вид-во «Наукова думка»)

Монографія 2-е видання, перероблене та доповнене, обсягом 726 сторінок, призначена для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямами «Системний аналіз», «Прикладна математика», «Інформатика», «Комп’ютерні науки». У монографії викладаються основи системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних, міждисциплінарних проблем різної природи. З…

Читати далі / Continue reading

Підручник “Процеси та обладнання хімічної технології” / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, B.Л. Ракицький, Г.Л.Рябцев. К.: НТУУ «КПІ», 2011. – [Ч. 1. – 300 с.; Ч. 2.-416 с.]

Підручник спрямований на допомогу студентам при вивченні теоретичних основ основних процесів хімічної технології, конструкцій типових апаратів, методів їх розрахунку і складається з 2-х частин із наскрізною нумерацією глав. У 1 частині викладено теоретичні основи теплових процесів хімічної технології (теплопровідності, конвективного теплообміну, нагрівання та охолодження, випарювання, сушіння, штучного охолодження). Викладено методи…

Читати далі / Continue reading

Навчальний посібник «Фізичне матеріалознавство» у 4-х частинах , автори: Поплавко Ю.М., Воронов С.О., Ільченко В.І., Переверзєва Л.П., Якименко Ю.І.

К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. 1: Перспективні напрями матеріалознавства. – 302 с., К.: НТУУ «КПІ», 2007. – Ч.2: Діелектрики. – 392 с„ К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.З: Провідники та магнетики. – 372 с., К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.4: Напівпровідники. – 336 с. В галузі фізичного матеріалознавства, одного…

Читати далі / Continue reading