“Transnational corporations” (Транснаціональні корпорації), автори Войтко С.В., Гавриш О.А., Корогодова О.О., Моісеєнко Т.Є

Інтернаціоналізація, інтеграційні процеси та глобалізація за відносно короткий період часу розвитку цивілізації на Землі підняли підприємництво на якісно новий рівень, на рівень транснаціональних бізнес-структур. Різнопланові процеси у сучасній міжнародній торгівлі є досить складними та багатогранними. До того ж значну частку обсягу цієї торгівлі здійснюють саме транснаціональні корпорації, а тому майбутнім фахівцям, випускникам профільних економічних управлінських спеціальностей необхідні знання стосовно розвитку та функціонування зазначених міжнародних структур. Саме тому фахівець з міжнародної економіки має досконало володіти знаннями з особливостей діяльності транснаціонального типу підприємництва.

КПІ з понад 120-річною історією має значний досвід міжнародного науково- технічного співробітництва. Економічна складова цього співробітництва потребує натепер особливої уваги і це стало однією з причин відкриття у ЗВО освітньої програми «Міжнародна економіка» (спеціальність 051 «Економіка»). Понад 20 років  здійснюється підготовка фахівців, які обізнані у міжнародному підприємництві. Видання є однією з ланок у формуванні компетенцій майбутніх фахівців з поглибленими знаннями зовнішньоекономічної діяльності крупних промислово-фінансових структур.

Видання складено на базі узагальнення методичного і науково-практичного доробку впродовж десятиліття, які більшою мірою відповідають потребам майбутніх фахівців.

Матеріал на належному рівні розкриває сутність функціонування транснаціональних корпорацій і надає змогу студентам набути знань, умінь та навичок, які можуть бути у нагоді у процесі трудової діяльності та кар’єрного зростання у крупних виробничо-комерційних структурах міжнародного рівня.

Англомовне видання складається з десяти розділів. Перші три розділи присвячені теоретичним питанням: передумовам виникнення та історично-логічним засадам діяльності ТНК, основним течіям у дослідженнях транснаціональних формувань, класифікації та типології корпоративних об’єднань. У розділах 4-7 автори описують процеси функціонування ТНК зсередини: основні маркетингові, інвестиційні та фінансові стратегії на глобальному та локальних ринках, процес управління діяльністю ТНК. У восьмому, дев’ятому та десятому розділах розглянуто найважливішу, на наш погляд, галузеву специфіку функціонування корпорацій, тут висвітлено основні складові успішної зовнішньо-економічної діяльності транснаціональних компаній та зроблено акцент на можливостях взаємодії ТНК і національних економік.

Видано  українською та англійською мовами.

Comments are closed.