Навчальний посібник “Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах” автори В.С.Герасимчук, Г.С.Васильченко, В.І.Кравцов

Тритомне видання “ Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах” є навчальним посібником з практичної частини базового курсу вищою математики. Воно містить виняткову за повнотою та ретельності розгляду підбірку задач і прикладів (понад півтори тисячі) різного рівня складності. І починаючий викладач і досвідчений знайде для себе достатню кількість докладно розв’язаних прикладів і задач, які можна запропонувати студентам як на практичному занятті в навчальній аудиторії, так і для самостійного вивчення.
Посібник призначений для студентів і викладачів технічних університетів. Матеріал посібника відповідає існуючій програмі курсу вищою математики для студентів інженерно-технічних спеціальностей.
Мета посібника – навчити студентів: розв’язувати стандартні приклади і задачі з курсу вищої математики; володіти основними методами та прийомами розв’язків та вміти обирати оптимальні; аналізувати отримані розв’язки; бачити зв’язки між темами і розділами всього курсу, а головне між курсом вищою математики та суміжними дисциплінами. Одним словом – навчити студентів користуватися математикою.
Посібник структурований за модульним принципом. Він складається з трьох частин, кожна з яких містить матеріал, що відповідає певному навчальному семестру. Зручне й практичне для безпосередньої роботи компонування матеріалу посібника. Кожен параграф відповідає певній темі й має завершену логічну структуру.
Нестандартна структура посібники – це і теорія, і практика, і контрольні питання для самоперевірки, і збірка завдань.
Теорія – у компактній формі, в достатньому для розв’язування завдань об’ємі, без зайвої деталізації. Практика – це велика кількість докладно розв’язаних прикладів і задач різного рівня складності, розміщених по мірі зростання складності. Як для тих, хто вперше знайомиться з новим для себе предметом, так і для тих, хто хотів би поповнити вже наявні знання. Контрольні питання для самоперевірки в кінці кожного параграфа надають можливість читачеві з’ясувати міру засвоєння основних понять, положень і методів, практикованих в даній темі. Збірка завдань – це достатня кількість прикладів і задач за темою, що вивчається, які можна запропонувати студентам як в аудиторії, так і для домашнього завдання.
Велика кількість ілюстративного матеріалу у вигляді рисунків, графіків, таблиць і схем, що істотно полегшує загальне розуміння й сприйняття навчального матеріалу.
Особливо відмітимо представлені в кінці кожної частини посібника й виділені в окремі глави Прикладні завдання. Вони не лише підкреслюють зв’язки курсу вищої математики з суміжними дисциплінами, але й мають неабиякий самостійний інтерес. У багатьох випадках це реальні інженерні або фізичні задачі, для розв’язку яких потрібен не лише певний математичний апарат, але й украй необхідне кожному інженерові знання основ інших дисциплін та інженерна інтуїція. Аналогів такого видання для студентів ВТНЗ в Україні не існує.

Comments are closed.