«Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці», автори Саблій Л.А., Бунчак О.М., Жукова В.С., Кононцев С.В.

Видано українською мовою і є другим виданням, переробленим і доповненим. Підручник є новою книгою, оригінальною, не має аналогів, характеризується комплексністю, викладений у ньому матеріал стосується двох надзвичайно важливих і актуальних на сьогоднішній день в Україні і всьому світі напрямків розвитку екологічних біотехнологій – біоенергетики і водоочищення, які вивчаються студентами у…

Читати далі / Continue reading

“Transnational corporations” (Транснаціональні корпорації), автори Войтко С.В., Гавриш О.А., Корогодова О.О., Моісеєнко Т.Є

Інтернаціоналізація, інтеграційні процеси та глобалізація за відносно короткий період часу розвитку цивілізації на Землі підняли підприємництво на якісно новий рівень, на рівень транснаціональних бізнес-структур. Різнопланові процеси у сучасній міжнародній торгівлі є досить складними та багатогранними. До того ж значну частку обсягу цієї торгівлі здійснюють саме транснаціональні корпорації, а тому майбутнім…

Читати далі / Continue reading

«Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія та практика», автори Жученко А.І., Черепанська І.Ю, Сазонов А.Ю., Кавалюк Д.О.

У підручнику розглянуті сучасні напрямки розвитку штучного інтелекту та машинного зору, базис та понятійний апарат систем штучного інтелекту. Представлено різнопланові за галуззю, змістом та методами задачі автоматизації, розв’язок яких ґрунтується на використанні технологій та систем штучного інтелекту і машинного зору. Наведені завдання для практичних, лабораторних і самостійних робіт студентів. Аналіз…

Читати далі / Continue reading