Конкурс на кращі видання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Результати конкурсів по роках

2023, 2022, 2021, 2020,  2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ЗА КРАЩІ ВИДАННЯ

1. Проведення конкурсу на здобуття премій КПІ ім. Ігоря Сікорського за кращі видання відбувається щорічно.

2. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних інформаційних ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського й публікується  в газеті «Київський політехнік».

3. До участі в Конкурсі подаються такі видання: підручники, монографії з актуальних напрямів розвитку науки та техніки, інші видання високого навчально-наукового рівня, які мають гриф Вченої ради КПІ ім.
Ігоря Сікорського або опубліковані провідними міжнародними видавництвами, праці яких індексуються наукометричними базами даних Scopus / Web of Science (додаток 2).

4. Право висунення видань до участі в Конкурсі надається вченими радами факультетів, навчально-наукових і науково-дослідних інститутів.

5. Організацію проведення Конкурсу здійснює проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. Видання, висунуті до участі в Конкурсі, подаються до організаційно-аналітичного відділу  науково-дослідної частини  КПІ ім. Ігоря Сікорського в строк з 01 січня до 15 березня кожного року разом із такими супровідними документами (в одному примірнику):

6.1. витяг із протоколу засідання відповідної вченої ради щодо висунення видання до участі в Конкурсі, у якому, зокрема, надається інформація щодо перевірки видання на плагіат;

6.2. анотація – обсягом до двох сторінок, підписана всіма членами колективу авторів видання (тут і далі для іногородніх чи закордонних авторів дозволяється використання електронного підпису), яка містить коротку характеристику новизни роботи;

6.3. довідка про творчий внесок кожного автора видання (зокрема відсоткового), підписана кожним автором і затверджена керівником факультету (навчально-наукового або науково-дослідного інституту);

6.4. основні дані про всіх членів колективу авторів, підписані кожним автором;

6.5. одна внутрішня та дві зовнішні рецензії провідних фахівців за тематикою видання.

7. Колектив авторів видання, що висувається до участі в Конкурсі, не повинен складатися з більше ніж  семи осіб, зокрема, не може мати у своєму складі більше двох осіб, основним місцем роботи яких не є КПІ ім. Ігоря Сікорського, останнє обмеження не стосується співавторів з інших держав світу.

8. До участі в Конкурсі не приймаються:

8.1. видання, що удостоєні премії державного рівня й премій інших країн світу (можлива повторна участь у Конкурсі осіб не раніше ніж через п’ять років після отримання премій);

8.2. видання, що вже тричі висувались до участі в Конкурсі, однак не стали переможцями;

8.3. перевидання видань, що вже здобували перемогу в Конкурсі.

9. Розгляд робіт, висунутих до участі в Конкурсі, проводиться на засіданні Комісії Вченої ради Університету з наукової та інноваційної діяльності (далі – Комісія) із залученням науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського – провідних фахівців за тематикою видання.

10. Комісія на своєму засіданні розглядає видання з супровідними документами, висунуті до участі у Конкурсі, та за допомогою  відкритого голосування визначається щодо їх відбору до участі в Конкурсі. Відібраними до участі в Конкурсі вважаються ті видання, за які при голосуванні було подано більше половини голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

11. За кожним із видань, відібраним до участі в Конкурсі, Комісія таємним голосуванням визначається щодо переможців.

12. Для переможців Конкурсу передбачено три премії:

12.1.   перша – у розмірі 80 тис. грн;

12.2.   друга – у розмірі 50 тис. грн;

12.3.   третя – у розмірі 40 тис. грн.

13. Першою премією нагороджуються автори видання, яке набрало найбільшу кількість голосів, другою і третьою преміями – автори видань, які за рейтингом зайняли друге й третє місця.  У випадку, коли кількість балів за 2 і 3 місце в рейтинговому списку співпадає, комісія може прийняти рішення про присудження двох других премій по 45 тис. грн і не присуджувати третю премію.

14. Рішення Комісії щодо результатів проведення Конкурсу затверджується Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського здебільшого шляхом відкритого голосування.

15. Рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо присудження премій за кращі видання оформлюється й доводиться до виконання наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

16. Результати проведеного конкурсу публікуються газетою «Київський політехнік» та оприлюднюються на офіційних інформаційних ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

17. Розмір премій розподіляється між членами колективу авторів видання (тільки співробітниками КПІ ім. Ігоря Сікорського) відповідно до довідки про творчий внесок кожного з авторів видання.

18. Переможцям конкурсу видається відповідний зразок диплому (додаток 3), який вручається урочисто на конференції професорсько-викладацького складу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

19. Видання, за які присуджено премії, передаються на зберігання до Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка.

20. Видання, не прийняті до участі в Конкурсі, а також ті, авторам яких не присуджено премії, повертаються.

Положення обговорене і схвалене Вченою радою університету

(скачати Положення *.pdf, зразки документів на премії)

Comments are closed.