Підручник “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” автори Грайворонський М.В., Новіков О.М.

У підручнику розглядаються сучасні підходи до розв’язання проблем безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Велику увагу приділено аналізу вад захисту та технологіям захисту інформації на різних рівнях розподілених інформаційних систем. У підручнику докладно і системно розглянуто діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандарти, що регламентують питання проектування, введення в дію,…

Читати далі / Continue reading

Монографія «Псевдорегулярні функції і узагальнені процеси відновлення» автори Булдигін В.В., Індлекофер К.-Х., Клесов О.І., Штайнебах Й.Г.

Монографія є першою у світовій літературі публікацією, у якій висвітлено прикладні задачі сучасної теорії ймовірностей та випадкових процесів (узагальнені процеси відновлення), що вивчаються за допомогою розробленого авторами нового напрямку функціонального математичного аналізу (псевдорегулярні функції). Таке поєднання практичних задач та теоретичних постановок дозволило створити нову теорію асимптотичної поведінки узагальнених процесів відновлення….

Читати далі / Continue reading

Підручник “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”. С.О. Кудря,– К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 492 с.

Підручник підготовлено у відповідності до навчальних планів і програм спеціальностей “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”; “Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії”; “Електромеханічні системи автоматизації та електропривід” та “Електричні машини та апарати”. За своїм змістом та структурою підручник повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. У підручнику викладено матеріали щодо…

Читати далі / Continue reading