The method of rigged spaces in singular perturbation theory of self-adjoint operators, V.D. Koshmanenko, M.E. Dudkin

Монографія присвячена теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів яка є новітнім розділом теорії збурень лінійних операторів що, у свою чергу, разом із спектральною теорією займає центральне місце у функціональному аналізі та математичній фізиці. Метою цієї монографії є послідовний виклад методу оснащених гільбертових просторів, який вдосконалює і розвиває метод самоспряжених розширень симетричних…

Читати далі / Continue reading

«Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы» (рос.мов.), автори В.С. Майборода, И.В. Слободянюк, Д.Ю. Джулий

Монографія є результатом науково-дослідної роботи по магнітно- абразивному обробленні на верстатах з кільцевим розташуванням робочої зони деталей складної просторової форми таких як осьовий та кінцевий різальний інструмент, багатогранні непереточувані пластини, лопатки газотурбінних двигунів виготовлені з різних матеріалів. Актуальність даної роботи полягає в наступному: швидкі темпи розвитку сучасного машинобудівного комплексу, авіабудування…

Читати далі / Continue reading

«Надійність електроенергетичних систем і електричних мереж», автори А.В. Журахівський, С.В. Казанський, Ю.П. Матеєнко, О.Р. Пастух

Забезпечення надійної роботи об’єктів електроенергетичних систем і електричних мереж є стратегічним завданням, яке визначає енергетичну безпеку держави. Специфічні особливості електроенергетичних систем як великих систем кібернетичного типу зумовлюють необхідність удосконалення існуючих та розроблення новітніх методів аналізу надійності електроустановок та електроенергетичних систем загалом. Необхідність комплексного розгляду питань надійності на основі кількісних критеріїв,…

Читати далі / Continue reading