«Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы» (рос.мов.), автори В.С. Майборода, И.В. Слободянюк, Д.Ю. Джулий

Монографія є результатом науково-дослідної роботи по магнітно- абразивному обробленні на верстатах з кільцевим розташуванням робочої зони деталей складної просторової форми таких як осьовий та кінцевий різальний інструмент, багатогранні непереточувані пластини, лопатки газотурбінних двигунів виготовлені з різних матеріалів. Актуальність даної роботи полягає в наступному: швидкі темпи розвитку сучасного машинобудівного комплексу, авіабудування висувають високі вимоги до якості продукції, яка забезпечується відповідними показниками. Для забезпечення відповідної макро- та мікрогеометрії, фізико-механічних властивостей поверхневих шарів робочих елементів відповідальних деталей використовують ряд сучасних способів фінішного оброблення. Але для одночасного комплексного отримання заданих параметрів на заключних етапах виготовлення доцільно використовувати перспективний метод, який стрімко розвивається — магнітно-абразивне оброблення.

Дослідження, представлені в монографії, спрямовані на розроблення ефективного технологічного процесу фінішного оброблення деталей складної форми в умовах великих робочих зазорів кільцевого типу. Для забезпечення прогнозованого процесу магнітно-абразивного оброблення (МАО) деталей необхідно мати достатню інформацію про особливості процесу який відбувається в робочій зоні. Для цього в роботі особливу увагу приділено теоретичному і експериментальному аналізу поведінки і формування магнітно- абразивного порошку в магнітно-абразивний інструмент (МАІ) в робочій зоні при обробленні. Встановлено основні положення, виконання яких забезпечує реалізацію високоефективного та продуктивного оброблення деталей, виготовлених з різних матеріалів від твердих сплавів до спеціальних, в тому числі і титанових. Отримана інформація дозволяє обґрунтовано і цілеспрямовано вирішувати проблему підвищення ефективності процесу МАО деталей складної просторової форми шляхом управління властивостями МАІ.

Новизною представленої монографії є те що розроблені експериментально-теоретичні положення з формування МАІ зі стабільними властивостями в робочій зоні кільцевого типу дозволяють виконувати керовано- прогнозований процес магнітно-абразивного оброблення деталей складної просторової форми.

Вперше виконано систематичні дослідження умов взаємодії МАІ, що формується при русі стрижневих деталей вздовж кільцевої ванни в процесі фероабразивного середовища, які формують МАІ з нестабільними характеристиками по об’єму робочої зони.

За результатами експериментальних досліджень ідентифіковано кінетику утворення МАІ в процесі МАО, що дозволило запропонувати структурно- кінетичну модель формування МАІ в умовах великих робочих зазорів.

Розробленні теоретичні положення для забезпечення підвищеної якості та працездатності різального інструменту із застосуванням МАО в робочих зонах кільцевого типу, які гуртуються на встановленні параметрів взаємодії МАІ та оброблюваних складнопрофільних поверхонь.

Вперше доведено, що за рахунок використання МАІ зі стабільними властивостями при МАО в умовах великих магнітних зазорів можливо здійснювати регульований вплив на експлуатаційні та фізико-механічні характеристики поверхневих шарів деталей зі складною просторовою формою.

Методики, залежності та закономірності, які наведені в монографії відкривають широкі можливості для проведення наукових досліджень у розвитку фінішних методів оброблення деталей як складної так і простої геометричної форми за допомогою МАІ сформованого з фероабразивних частинок у магнітному полі.

Практичне значення монографії заключається в тому, що доведено доцільність використання методу магнітно-абразивного оброблення в робочих зонах кільцевого типу на фінішних операціях виготовлення деталей, для підвищення експлуатаційних характеристик. Розроблений спосіб та наведені технічні рекомендації дозволяють отримувати якісне, рівномірне полірування поверхонь деталей зі складними фасонними поверхнями (лопатки ГТД, осьовий та кінцевий РІ, багатогранні пластини) їх зміцнення, підготовлення під нанесення покриттів різних типів, формування сприятливої мікрогеометрії.

Comments are closed.