Підручник «Виробництво зварних конструкцій», автори Кривов Г.О., Зворикін К.О.

Представляє собою найкраще на сьогодні навчальне видання для студентів напряму «Зварювання». Вперше зібрані практично всі матеріали, необхідні для вивчення зазначеної дисципліни. Особливої уваги заслуговує багатий ілюстративний матеріал, що складається із більше семисот схем, малюнків та фотозображень, якими доповнюються текстові матеріали. Не повторює існуючі видання, але відповідає сучасній навчальній програмі дисципліни…

Читати далі / Continue reading

Підручник «Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації», автори – Лазарєв Ю.Ф., Бондар П.М.

Слід відзначити достатню строгість, систематичність, послідовність і повноту викладення навчального матеріалу при збереженні його ясності і досяжності. Цікавою особливістю є викладення специфічного матеріалу щодо форм подання кінематики поворотів твердого тіла, зокрема, у вигляді векторів Ейлера, Гіббса і кватерніонів, широко використовуваних у сучасних системах орієнтації.

Читати далі / Continue reading

Підручник «Плазмові процеси та устаткування в металургії» автори Шаповалов В.О., Шейко І.В., Ремізов Г.О.

Підручник є першою друкованою працею з цієї проблематики не тільки в Україні, але і на теренах бувшого Радянського Союзу. Представлені надзвичайно цікаві конструкторські та технологічні розробки вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі плазмової металургії. Автори вдало поєднали чіткий характер викладу даного предмету з прикладами інженерних розрахунків дугових металургійних плазмотронів, плазмово-дугових…

Читати далі / Continue reading