Комплекс видань за загальною тематикою «Функціональні діелектрики в електроніці», автори Ю.І. Якименко, Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов

Представлений комплекс виданий англійською мовою та складається з двох навчальних посібників та двох монографій. Зміст орієнтований на електронну техніку, враховує швидкий прогрес, відображає останні досягнення. Тому, перевагою цих видань – є органічне поєднання останніх досягнень науки і техніки в галузі сучасного матеріалознавства та професійного термінологічного англомовного апарату, що забезпечує ефективні…

Читати далі / Continue reading

Підручник «Управління якістю в зварювальному виробництві»/«Quality Management in Welded Fabrication» в 2 кн., С. Фомічов, І Скачкова, Є Чертко, С. Мінакова, А. Банін.

Підручник виданий українською та англійською мовами та складається з чотирьох модулів: Основи управління якістю. Система управління якістю; Вимірювання, контроль та реєстрація результатів у зварюванні; Дефекти та критерії приймання; Неруйнівний контроль. Освоєння знаннями з управління якістю пропонується з позицій функціонування сучасних систем управління підприємством, реалізації процесного підходу, розуміння та задоволення вимог…

Читати далі / Continue reading

Комплекс монографій «Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій», «Ультразвукові технологічні процеси. Розпилення та екстрагування» та «Ультразвукові кавітаційні технології очищення», автори О. Ф. Луговський, І. А. Гришко, А. В. Шульга, А. І. Зілінський, А. В. Мовчанюк, І. М. Берник.

Представлений комплекс монографій присвячений підвищенню якості та продуктивності технологічних процесів, що використовують рідини. Досліджено вплив ультразвукової кавітації на параметри технологічних процесів ультразвукового безреагентного знезараження рідин, ультразвукового дрібнодисперсного розпилення рідин у складі мехатронних систем зрошування та штучного мікроклімату, ультразвукового розпилення розплавлених металів з метою отримання дрібнодисперсних металевих порошків, ультразвукового кавітаційного фільтрування…

Читати далі / Continue reading