Підручник. Дослідження операцій: автор Зайченко Ю.П.

Підручник є базовим з  викладені основні принципи дослідження операцій, розглянуті різні класи задач. Докладно викладені методи та підходи до прийняття рішень в умовах визначеності ризику та невизначеності. Детально розглянуті численні методи оптимізації, що використовуються в задачах прийняття рішень: лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне, стохастичне програмування. Четверте та п’яте видання доповнено розділами…

Читати далі / Continue reading

Підручник. Теоретична механіка: автор Павловський М.А.

Підручник складається з чотирьох частин — “Статика”, “Кінематика”, “Динаміка” та “Основи аналітичної механіки”. До підручника увійшли розділи, підготовлені автором, які раніше не входили до традиційного курсу “Теоретична механіка”. Серед них “Особливості кінематики промислових роботів”, “Рух штучних супутників землі”, “Наближена теорія гіроскопів”, “Динаміка тіла змінної маси”, а також різні види стійкості,…

Читати далі / Continue reading

Підручник. Загальна та неорганічна хімія: автори Степаненко О.М., Рейтер Л.Г, Ледовських В.М., Іванов С.В.

У першій частині підручника на сучасному науковому та методичному рівні викладені основні поняття і закони хімії, розглянута теорія будови атома, будова періодичної системи з погляду уявлень про будову атома, теорії перебігу хімічних реакцій, розчинів, окисно-відновних процесів. У другій частині підручника подається інформація про хімічні властивості всіх елементів періодичної системи та…

Читати далі / Continue reading