Підручник. Теоретична механіка: автор Павловський М.А.

Підручник складається з чотирьох частин — “Статика”, “Кінематика”, “Динаміка” та “Основи аналітичної механіки”. До підручника увійшли розділи, підготовлені автором, які раніше не входили до традиційного курсу “Теоретична механіка”. Серед них “Особливості кінематики промислових роботів”, “Рух штучних супутників землі”, “Наближена теорія гіроскопів”, “Динаміка тіла змінної маси”, а також різні види стійкості, основи віброзахисту та віброізоляції. Докладно розглянуті електродинамічні аналогії, рівняння Лагранжа-Максвелла, методи дослідження нелінійних коливань. Поряд із векторною формою викладення матеріалу автор широко застосовує матричну, що сприяє використанню комп’ютерних технологій, а також дає змогу розглядати теоретичну механіку як основу моделювання процесів у природі, техніці та технології. Наведені деякі нові результати наукових досліджень, отримані автором та його учнями. Теоретичний матеріал ілюструють оригінальні приклади.

В підручнику вперше за роки незалежної України державною мовою викладено повний курс теоретичної механіки. Особливістю підручника е тісний зв’язок теоретичної механіки з багатьма розділами суміжних дисциплін: математики, фізики, теорії гіроскопів , електротехніки та ін.

Елементи новини, які є в підручнику можна розділити на три групи:

  • нова структура і методика подання матеріалу;
  • нові розділи, які раніше або не вводились в курсі теоретичної механіки, або якщо і вводились, то в дуже малому обсязі;
  • нові наукові результати.

Так, із 200 параграфів підручника 50 мають елементи новини, а 25 — повністю нові.

Зміст цього підручника показує, що теоретична механіка — це наука, яка дає універсальні методи складання й аналізу рівнянь руху,   рівноваги та стійкості складних матеріальних систем, що є основою їх моделювання.

Завдяки вдалій методиці викладу підручник в обсязі, що в 1,5-2 рази менший традиційних підручників, містить значно більше інформації. В ньому відображені досягнення класичних підручників теоретичної механіки першої половини XX століття із поєднанням нових методів і підходів, народних комп’ютерними технологіями та досягненням техніки в другій половині XX століття — космічної та авіаційної техніки, промислових роботів, приладобудування тощо.

Comments are closed.