Підручник „Основи металургійного виробництва металів і сплавів”: автори Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Грищенко С.Г., Шифрін В.М., Шурхало В.Я.

Перше в Україні видання, де узагальнено як світовий досвід розвитку металургійного виробництва, так і використані результати особистих досліджень авторів, які є знаними фахівцями в цій галузі. Підручник видано українською мовою за рахунок державних коштів накладом по держзамовленню 2600 примірників для бібліотек вищих і спеціальних середніх учбових закладів та державних установ…

Читати далі / Continue reading

Монографія “Устойчивые методы оценивания статистических моделей”: автор Радченко С.Г.

Монографія складається з анотації, змісту, вступу, 10 глав, додатків А і Б, короткого словника математичних термінів, списку літератури, іменного та предметного покажчиків. У першій главі проаналізовані основні властивості і особливості складних систем та можливості формалізованого їх опису з використанням різних підходів. У другій главі викладено прикладний лінійний регресійний аналіз. Приведена…

Читати далі / Continue reading

Монографія «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика»: автори Безродний М.К., Піоро І.Л., Костюк Т.О.

Перша в світовій практиці фундаментальна робота в галузі дослідження процесів переносу в різноманітних двофазових системах теплопередаючих пристроїв гравітаційного типу В монографії вперше висвітлено сучасний стан проблем в галузі дослідження процесів теплопереносу та гідродинаміки в двофазових системах автономних теплопередаючих пристроїв (замкнутих двофазних термосифонів), що отримали в останні роки широке практичне застосування…

Читати далі / Continue reading