Енергетика сталого розвитку

Мета програми:

  • розробка сучасної концепції реформування енергетичної галузі
  • пошук, обґрунтуванні та впровадженні наукових методів та моделей забезпечення енергетичних потреб та підвищенні рівня енергоефективності об’єктів споживання шляхом створення інтелектуальних енергетичних мереж на базі розосереджених енергостанцій з комплексним використанням традиційних та поновлюваних джерел енергії
  • оптимізація та узгодженні процесів постачання, перетворення, накопичування та споживання енергії

Діяльність структурних підрозділів університету в рамках комплексної програми “Енергетика та енергозбереження” спрямована на досягнення високої енергоефективності при оптимальному використанні всіх видів енергоресурсів та мінімальному негативному впливу на довкілля.

Науковцями Інституту енергозбереження та енергоменеджменту спільно з фахівцями Інституту електродинаміки НАН України вирішено важливу науково-технічну проблему – створення принципів побудови і забезпечення необхідного рівня метрологічної надійності засобів вимірювання параметрів електроенергії і автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) з контролем показників її якості в умовах багатократного перевищення неінформативних параметрів над інформативними та дії кількох груп різнорідних факторів впливу в широкому динамічному діапазоні. Загальний економічний ефект від впровадження АСОЕ з контролем показників якості ДП НЕК “Укренерго” за 2005–2012 рр. становить понад 1 млрд грн. У складі творчого колективу виконавців цієї роботи Державною премією України в галузі науки і техніки відзначено наших учених А.В. Праховника (посмертно) та В.П. Калінчика.

За прикладом науковців старшого покоління наша наукова молодь також отримує результати, достойні державного відзначення. В 2014 році Премією Президента України для молодих учених відзначена робота М.А. Щерби і Т.Ю. Антонця на тему “Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги”. На основі результатів цієї роботи впродовж 2011–2013 років в ПАТ “Південкабель” виготовлено 21,6 тис. км вітчизняної імпортозамінної пожежобезпечної продукції, а економічний ефект від впровадження результатів роботи склав 37,8 млн грн.

Премію Кабінету Міністрів України за участь у розробленні та впровадженні інноваційних технологій в 2014 році присуджено декану ТЕФ, проф. Є.М. Письменному та старшому науковому співробітнику ТЕФ О.М. Тереху за роботу “Розроблення технології та обладнання для неповного поперечного оребрення плоскоовальних труб способом контактного зварювання та створення на їх основі широкої номенклатури енергозберігаючих теплообмінних пристроїв”.

На основі фундаментальних досліджень теплообміну та аеродинаміки розвинутих поверхонь теплообміну науковцями теплоенергетичного факультету були розроблені нові  високоефективні поверхні теплообміну – плоскоовальні труби з неповним оребренням, що не мають аналогів у світі і відрізняються технологічністю, високою інтенсивністю конвективного теплообміну; практично ідеальним термічним контактом між ребрами та несучою трубою й низьким аеродинамічним опором. Разом з ДКТБ Інституту електрозварювання ім. Є. Патона НАН України розроблено технологію виготовлення таких труб методом контактного зварювання, що не потребує складного обладнання, спеціальних витратних матеріалів та значних витрат енергії.

На сьогодні плоскоовальні труби з неповним оребренням впроваджені в конструкціях виносних економайзерів за котлами ПТВМ-30М у містах Запоріжжя та Вишневе; ТВГ-8 та ДКВР-10 – ПАТ “Київенерго” ; КВГ-6,5 – міста Ватутіно і м. Канів; КОЛВІ-3000 – с. Буча; КВ-2/95 ВП “Кримтеплоекомуненерго”, за газопоршневою електроустановкою FG WIOSON PG 1259В – м. Гостомель та ін. Строк окупності виконаних пілотних проектів не перевищує одного опалювального сезону.

Одним із важливих результатів 2014 року стали підготовка та прийняття рішення щодо доцільності здійснення спільно з компанією “Технології природи” проекту за спорудження  теплогенеруючої станції на відновлювальних джерелах енергії (дерев’яній щепі) на території нашого університету для забезпечення автономного теплопостачання навчальних корпусів і гуртожитків університету. Завдяки використанню новітніх технологій з очищення відхідних газів і сучасного обладнання будуть дотримані європейські вимоги щодо викидів забруднюючих речовин у атмосферу.

Мета проекту: безперебійне забезпечення теплом корпусів КПІ в опалювальний сезон, зниження тарифів, доступна та екологічна сировина, економічність та надійність в експлуатації установок.

Потужність 50 Гкал. Обсяг інвестицій: 10 млн USD.

Проектний термін запуску – опалювальний сезон 2015 р.

Comments are closed.