Комплект двох підручників “Математичне моделювання процесів та систем механіки” та “Тензорні математичні моделі процесів та систем”: автор Струтинський В.Б.

Підручники є авторською науково-педагогічною розробкою, яка забезпечує дисципліну “Математичне моделювання процесів та систем”. Дана дисципліна читається автором з 1997 року для студентів – магістрантів 12 факультетів НТУУ КПІ, зокрема ММІ, ЗФ, ІФФ, ТЕФ, ФАКС, ВПІ, ІТС, ПБФ, ФЕА та інших.
Підручники мають гриф Міністерства освіти і науки України і є першими на Україні підручниками для студентів – магістрантів.
В підручнику “Математичне моделювання процесів та систем механіки” викладено матеріали по розробці і викладенню символьних  математичних моделей процесів та систем, моделей у вигляді рядів, дискретних математичних моделей систем в зосереднених параметрах.
В підручнику “Тензорні математичні моделі процесів та систем” викладено основні положення моделювання систем в розподілених параметрах.
В обох підручниках наведено значну кількість конкретних математичних моделей, які в практичному вигляді реалізують теоретичні  положення, розробки та використання сучасних математичних моделей процесів та систем.
Близько половини обсягу підручників присвячено розгляду засобів сучасних математичних пакетів, призначених для математичного моделювання технічних систем. Зокрема, наведені програмно-алгоритмічні засоби зосереджені в математичних пакетах MathCAD та MathLAB останніх версій. Наведено велику кількість прикладів застосування математичних пакетів для розв’язку задач математичного моделювання процесів та систем.
В підручниках наведено ряд оригінальних науково-технічних розробок в галузі математичного моделювання. В матеріалах підручників використано матеріали близько 10 докторських та 15 кандидатських дисертацій, виконаних автором або при його керівництві чи науковому консультуванні. В підручниках використано матеріали близько 200 опублікованих наукових робіт, близько 40 винаходів автора.
Комплект підручників отримав позитивну оцінку викладачів вищої школи України. Підручники використовуються в навчальному процесі багатьох провідних університетів України, зокрема НТУУ “ХПІ” (м. Харків), ЖДТУ (м. Житомир), ОНТУ (м. Одеса), ТДТУ (м. Тернопіль), КНТУ (м. Кіровоград), ВДАУ (м. Вінниця), КрДТУ (м. Кременчуг) та інших.
Комплект двох підручників “Математичне моделювання процесів та систем механіки”. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 612с. та “Тензорні математичні моделі процесів та систем”. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 635с.  автор Струтинський В.Б.

Comments are closed.