Наукові групи

ІНСТИТУТИ: ІПСАІТСВПІІАТІЕЕІМЗММІФТІ

ФАКУЛЬТЕТИ: ІХФПБФРТФТЕФФБМІФБТФЕАФЕЛФІОТФЛФММФСПФПМФМФХТФ

Інститут прикладного системного аналiзу  (ІПСА)

ІПСА-01 Гібридні нейронні мережі глибокого навчання та їх застосування в прогнозування та медичній діагностиці, Зайченко Юрій Петрович

ІПСА-02 Математичне моделювання природних, технічних та соціо-економічних систем, Макаренко Олександр Сергійович

ІПСА-03 Нові нейромережові моделі, Осауленко Вячеслав Миколайович

ІПСА-04 Прикладні геоінформаційні системи, Самородов Євген Львович

ІПСА-05 Розробка теорії та методів, що засновані на методології сценарного аналізу, методах поглибленої аналітики слабкоструктурованих даних, великих обсягів даних, та їх застосування до розв’язання міждисциплінарних задач різної природи, Панкратова Наталія Дмитрівна

Наверх

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем (ІТС)

ІТС-01 Big data, сервіси обробки та аналізу, Глоба Лариса Сергіївна

ІТС-02 Частотно-вибіркові пристрої для систем телекомунікацій, Захаров Олександр Віталійович

ІТС-03 Інформаційні навігаційні прилади та системи для рухомих об’єктів, Іванов Сергій Вікторович

ІТС-04 Безпроводові телекомунікаційні системи, Кравчук Сергій Олександрович

ІТС-05 Сенсорні телекомунікаційні мережі, Лисенко Олександр Іванович

ІТС-06 Якість функціонування та надійність складних технічних систем, Могилевич Дмитро Ісакович

ІТС-07 Дослідження та використання терагерцового частотного діапазону в галузі телекомунікацій, Наритник Теодор Миколайович

ІТС-08 Управління програмно визначуваними мережами, Романов Олександр Іванович

ІТС-09 Системи керування якістю надання послуг в інформаційно-комунікаційних системах, Скулиш Марія Анатоліївна

ІТС-10 Дослідження інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в перспективних технологіях безпроводового зв’язку, Уривський Леонід Олександрович

ІТС-11 Просторово-часова обробка радіосигналів для телекомунікаційних мереж, БПЛА та систем цифрового телебачення, Якорнов Євгеній Аркадійович

Наверх

Видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ)

ВПІ-01 Особливості редагування різних видів видань, Тріщук Ольга Володимирівна

ВПІ-02 Політичне консультування як соціальний феномен підвищення ефективності масових політичних комунікацій, Смола Лідія Євстахіївна

ВПІ-03 Масові комунікації у формуванні національної пам’яті українців, Андрійчук Микола Тарасович

ВПІ-04 Інструменти асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері, Гусак Ольвія Олександрівна

ВПІ-05 Теоретичні основи та інжиніринг видавничо-поліграфічного виробництва, Величко Олена Михайлівна

ВПІ-06 Механіка поліграфічних машин, Шостачук Юрій Олександрович

ВПІ-07 Street Art в Україні: ґенеза, специфіка жанру, візуальні і текстуальні стратегії, Жукова Наталія Анатоліївна

ВПІ-08 Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання, Киричок Петро Олексійович

ВПІ-09. Технологічне забезпечення якості захищеної від підроблення поліграфічної продукції, Киричок Тетяна Юріївна

Наверх

Інститут аерокосмічних технологій (ІАТ)

ІАТ-01 Дослідження і розробка раціональних принципів проектування аерокосмічних комплексів, Сухов Віталій Вікторович

ІАТ-02 Дослідження нових аеродинамічних схем повітряних суден та методів їхнього розрахунку, Зінченко Дмитро Миколайович

ІАТ-03 Дослідження задач динаміки польоту та керування технічними об’єктами, Мариношенко Олександр Петрович

ІАТ-04 Системи автоматичного керування рухомими об’єктами, Збруцький Олександр Васильович

ІАТ-05 Автономні та інтегровані системи навігації, Черняк Микола Григорович

Наверх

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)

ІЕЕ-01 Інтелектуальні енергетичні мережі та системи, Денисюк Сергій Петрович

ІЕЕ-02 Контроль ефективності енерговикористання;управління попитом споживачів на електричну потужність та режимами генерування електроенергії об’єктами відновлюваної енергетики, Находов Володимир Федорович

ІЕЕ-03 Сучасні методи керування систем розподілу електричної енергії в умовах широкого впровадження розосереджених засобів її генерації та акумулювання, Попов Володимир Андрійович

ІЕЕ-04 Методи та засоби виявлення, ідентифікації та класифікації типу спо-творення якості електричної енергії, інтергармоніки та асиметрія в електричних мережах, Волошко Анатолій Васильович

ІЕЕ-05 Керування режимами електроспоживання об’єктами виробничої та муніципальної сфери, Розен Віктор Петрович

ІЕЕ-06 3D моделювання в геоінженерії, Зуєвська Наталія Валеріївна

ІЕЕ-07 Система підвищення енергоефективності електротехнічних об’єктів, Босак Аллла Василівна

ІЕЕ-09 Геомехатронні системи ресурсозберігаючих технологій, Зайченко Стефан Володимирович

ІЕЕ-10 Адаптивні ударно-хвильові системи, Сліденко Віктор Михайлович

ІЕЕ-14 Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проектних конфігурацій, Гайко Геннадій Іванович

ІЕЕ-15 Керування геомеханічним станом основ для розвитку підземної інфраструктури, Стовпник Станіслав Миколайович

ІЕЕ-16 Екологічно безпечні геоінженерні технології, Вовк Оксана Олексіївна

ІЕЕ-17 Ресурсозбережні технології в гірництві, Крючков Анатолій Іванович

ІЕЕ-18 Захист працюючих від шкідливих та небезпечних виробничих факторів під час застосування електродугового зварювання та споріднених технологій, Левченко Олег Григорович

ІЕЕ-19 Автоматичне керування електричними системами з різнотипними джерелами виробництва електричної енергії, Гребченко Микола Васильович

ІЕЕ-20 Розроблення нових типів засобів індивідуального захисту, Третякова Лариса Дмитрівна

ІЕЕ-21 Хіммотологічна надійність та енергоощадні технології в енергетиці та транспорті, Бойченко Сергій Валерійович

Наверх

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона (ІМЗ)

ІМЗ-01 Передові технології зварювання, паяння, модифікації поверхонь, гібридні та адитивні технології, Квасницький Віктор В’ячеславович

ІМЗ-02 Інноваційні технології зварювання плавленням і розробка зварювальних матеріалів для легованих сталей та сплавів кольорових металів, Коваленко Владислав Леонідович

ІМЗ-06 Нанотехнології у зварюванні і споріднених процесах, Кузнецов Валерій Дмитрович

ІМЗ-08 Плазмові технології утилізації/газифікації промислово-побутових відходів та спалювання вугілля на котлах ТЕЦ, Попіль Юрій Станіславович

ІМЗ-09 Моніторинг і підвищення якості процесів зварювання на основі штучного інтелекту, Скачков Ігор Олегович

ІМЗ-10 Навчально-методичні засади підготовки фацівців зі зварювання та споріднених процесів за міжнародними стандартами, Чвертко Євгенія Петрівна

ІМЗ-13 Підвищення ефективності хіміко-термічної обробки лазерним модифікуванням поверхонь. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання. Збільшення міцності зчеплення й розширення меж застосування газотермічних покриттів застосуванням лазерного термоциклування, Головко Леонід Федорович

ІМЗ-14 Постобробка виробів, виготовлених з використанням адитивних технологій, Лесик Дмитро Анатолійович

ІМЗ-15 Лазерне формоутворення листових металевих просторових конструкцій складної конфігурації, Кагляк Олексій Дмитрович

ІМЗ-16 Процеси виготовлення абразивних інструментів з НТМ з застосуванням лазерного термодеформаційного спікання, Гончарук Олексій Олександрович

ІМЗ-18 Адативні лазерні технології та прецизійні технології лазерної розмірної обробки, Анякін Микола Іванович

ІМЗ-19 Високочисті монокристалічні, армовані керамічні функціональні матиеріали, Богомол Юрій Іванович

ІМЗ-20 Металеві, металокерамічні та інструментальні (тверді сплави) матеріали, Мініцький Анатолій В’ячеславович

ІМЗ-22 Поверхневі стани в дифузійних технологіях нанорозмірних металевих композицій майбутнього, Волошко Світлана Михайлівна

ІМЗ-23 Нанорозмірні матеріали на основі FePt(Pd), NiSi, CoSb3 , як функціональні елементи мікроприладів підвищеної щільності запису і стабільності збереження інформації та термоелектрики, Макогон Юрій Миколайович

ІМЗ-24 Новітні матеріали спінтроніки і наноелектроніки, Владимирський Ігор Анатолійович

ІМЗ-25 Структурно-фазові перетворення в високоентропійних матеріалах, Карпець Милослав Васильович

ІМЗ-26 Металеві матеріали, Ямшинський Михайло Михайлович

ІМЗ-27 Теорія і технологія ливарної форми, Лютий Ростислав Володимирович

ІМЗ-28 Функціональні матеріали і вироби, Гурія Ірина Миранівна

ІМЗ-29 Захисні покриття на металах та сплавах, Лоскутова Тетяна Володимирівна

Наверх

Механіко-машинобудівний інститут (ММІ)

ММІ-01 Магніто–абразивна обробка, Майборода Віктор Станіславович

ММІ-02 Формоутворення поверхонь деталей при механічній обробці, Данильченко Юрій Михайлович

ММІ-03 Методи отримання і способи обробки композиційних матеріалів, Саленко Олександр Федорович

ММІ-04 Розроблення, розрахунок, моделювання систем приводів верстатів, роботів та іншим машин, Струтинський Василь Борисович

ММІ-05 Створення малогабаритного обладнання з комп’ютерним керуванням на модульному принципі, Кузнєцов Юрій Миколайович

ММІ-06 Ультразвукові кавітаційні технології та обладнання для їх реалізації, Луговський Олександр Федорович

ММІ-07 Гідромеханічні процеси у в’язких та аномально в’язких рідинах в замкнених та розімкнених ємностях машин та апаратів, Яхно Олег Михайлович

ММІ-08 Циклічно-модульна мехатроніка і смарт-модулі механічних систем, Губарев Олександр Павлович

ММІ-09 Функціонально-орієнтована елементна база систем гідро- і пневмоприводів, Струтинський Сергій Васильович

ММІ-10 Забезпечення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування гомогенних та композиційних матеріалів технологічними методами, Тітов Вячеслав Андрійович

ММІ-11 Створення та впровадження ресурсозберігаючих технологічних процесів і високоефективного обладнання з локалізованим осередком дії технологічного зусилля, Гожій Сергій Петрович

ММІ-12 Удосконалення існуючих та розробка нових технологій отримання високоточних виробів з пластичних і малопластичних металів ресурсозберігаючими процесами холодного об’ємного штампування, Калюжний Володимир Леонідович

ММІ-13 Стійкість штампів, зносостійкість та тріщиностійкість матеріалів, Бородій Юрій Петрович

ММІ-14 Визначення механічних властивостей матеріалів, експлуатаційної пошкодженості і прогнозування ресурсу конструкцій, Бобир Микола Іванович

ММІ-15 Створення математичних моделей для опису механічних властивостей композитних матеріалів, Шукаєв Сергій Миколайович

ММІ-16 Комп’ютерний аналіз нелінійного деформування і несучої здатності просторових об`єктів, Крищук Микола Георгійович

ММІ-17 Експериментальні дослідження біомеханічних систем, Шидловський Микола Сергійович

ММІ-18 Математичне моделювання швидкоплинних процесів, Сидоренко Юрій Михайлович

ММІ-19 Дослідження процесів деформування та нелінійного руху з урахуванням фізичних явищ різної природи, Янчевський Ігор Владиславович

ММІ-20 Управління процесами різання, Петраков Юрій Володимирович

ММІ-21 Комп’ютерне моделювання логістики технологічних процесів, Воронцов Борис Сергійович

ММІ-22 Автоматизовані системи проектування та програмування верстатів з ЧПК, Кореньков Володимир Миколайович

ММІ-23 Діагностика вібрацій при механообробленні, Медведєв Вадим Вячеславович

ММІ-24 Передові технології цифрового виробництва, Пасічник Віталій Анатолійович

ММІ-25 Лабораторія вимірювальної техніки, Адаменко Юрій Іванович

Наверх

Фізико-технічний інститут (ФТІ)

ФТІ-01Супутникові інформаційні технології, Шелестов Андрій Юрійович

ФТІ-02 Матеріали і прилади твердотільної електроніки, Воронов Сергій Олександрович

ФТІ-03 MI6 “Materials-Insight’ (Прикладні аспекти матеріалознавства), Монастирський Геннадій Євгенович

ФТІ-04 Технічної інформаційної безпеки, інформаційного протиборства та кібербезпеки, Новіков Олексій Миколайович

ФТІ-05 Термогазодинаміка потоків у полях відцентрових сил та її застосування в енергомашинобудуванні та енергетиці, Халатов Артем Артемович

Наверх

Інженерно-хімічний факультет (ІХФ)

ІХФ-01 Наукоємний інжиніринг електрохімічних процесів та обладнання, Панов Євген Миколайович

ІХФ-02 Моделювання процесів та обладнання хімічних виробництв, Карвацький Аннтон Янович

ІХФ-03 Інноваційні технології виробництва комплексних гранульованих гумінових органо-мінеральних добрив для органічного землеробства, Корнієнко Ярослав Микитович

ІХФ-04 Інтенсифікація та автоматизація процесів сушіння в агропромисловому комплексі, Марчевський Віктор Миколайович

ІХФ-05 Інноваційні технології підвищення екологічної безпеки при розділення дисперсних середовищ, Степанюк Андрій Романович

ІХФ-06 Підвищення ефективності процесів у текучих середовищах, Семінський Олександр Олегович

ІХФ-07 Перспективні мембранні технології, Гулієнко Сергей Валерійович

ІХФ-08 Інноваційні технології в газових і рідких системах, Двойнос Ярослав Григорович

ІХФ-09 Зменшення викидів монооксиду вуглецю при виробництві електродів шляхом каталітичного окислення, Гомеля Микола Дмитрович

ІХФ-10 Комп’ютерно-інтегровані системи керування технологічними процесами, Жученко Анатолій Іванович

ІХФ-11 Технології моделювання процесів життєвого циклу конструкцій АЕС, обладнання хімічних виробництв та відповідальних елементів військової техніки з урахуванням впливу факторів їх реальної експлуатації, Гондлях Олександр Володимирович

ІХФ-12 Проектування інноваційних технологій та обладнання для одержання традиційних та наномодифікованих конструкційних полімерних композитів функціонального призначення, у тому числі з використанням ультразвуку, Колосов Олександр Євгенович

Наверх

Приладобудівний факультет (ПБФ)

ПБФ-01 Лабораторія ТОНТОР технологій, Тимчик Григорій Семенович

ПБФ-02 Комп’ютерно-інтегровані системи моніторингу складних просторових об’єктів в експлуатації, Бурау Надія Іванівна

ПБФ-03 Комп’ютерно-інтегровані технології та системи позиціонування та навігації, Аврутов Вадим Вікторович

ПБФ-04 Офтальмологічне приладобудування, Чиж Ігор Генріхович

ПБФ-05 Інженерія поверхні, Антонюк Віктор Степанович

ПБФ-06 Роботизація та автоматизація систем неруйнівного контролю та діагностики, Протасов Анатолій Геогійович

ПБФ-07 Lambit, Таранов Віктор Васильович

Наверх

Радіотехнічний факультет (РТФ)

РТФ-01 Радіоелектронна апаратура спеціального та космічного призначення, Антипенко Руслан Володимирович

РТФ-02 Технології адаптивної траєкторної обробки інформації в інтегрованих системах спостереження, Жук Сергій Якович

РТФ-03 Антенні системи, Дубровка Федір Федорович

РТФ-04 Інтегральні технології реалізації надвисокочастотних систем зв’язку, контролю і візуалізації об’єктів, Омеляненко Михайло Юрійович

РТФ-05 Методологія конструювання радіоелектронної техніки, Зіньковський Юрій Францевич

РТФ-06 Вбудовані системи та пристрої цифрової обробки сигналів, Шпилька Олександр Олександрович

Наверх

Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)

ТЕФ-01 Наукова група з дослідження конвективного теплообміну, Письменний Євген Миколайович

ТЕФ-02 Група теплових труб, Кравець Володимир Юрійович

ТЕФ-03 Група наносупутникових технологій формату Cubesat та систем терморегулювання на теплових трубах для космічної та побутової техніки, Рассамакін Борис Михайлович

ТЕФ-04 Наукова група з дослідження тепломасообміну в гетерогенних системах, Туз Валерій Омелянович

ТЕФ-05 Група ядерної енергетики, фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, Клевцов Сергій Валерійович

ТЕФ-06 Енергетичні технології сталого розвитку суспільства, Волощук Володимир Анатолійович

ТЕФ-07 Ресурс енергетичного обладнання та розробка засобів подовження терміну експлуатації, Черноусенко Ольга Юріївна

ТЕФ-08 Фізика процесів горіння і підвищення енергоекологічної ефективності енергетичних об’єктів та систем, Абдулін Михайло Загретдинович

ТЕФ-09 Ефективні технології, процеси та системи пилоподачі на пальники котлів, Кесова Любов Олександрівна

ТЕФ-10 Низькотемпературні і теплонасосні системи в теплопостачанні, енергетиці і промислових технологіях, Безродний Михайло Костянтинович

ТЕФ-11 Розробка високоефективних дистиляційних систем для екстремальних умов та комбінованих паливних систем ДВЗ, Ріферт Володимир Густавович

ТЕФ-12 Екотехнології та технології енергозбереження, Варламов Геннадій Борисович

ТЕФ-13 Інтелектуальний аналіз великих масивів даних, Коваль Олександр Васильович

ТЕФ-14 Європейське Сховище даних про ґрунт та його біологічні властивості для захисту ґрунтів, Сігайов Андрій Олександрович

ТЕФ-15 Інтелектуальні транспортні системи: сучасні мережеві технології, аналіз даних, блокчейн, Гусєва Ірина Ігорівна

ТЕФ-16 Автоматизовані програмно-апаратні комплекси медичного призначення, Полягушко Любов Григорівна

ТЕФ-17 Програмне та апаратне забезпечення еколого-економічного моніторингу довкілля, Сліпченко Володимир Георгійович

ТЕФ-18 Електронно-променевий 3D принтер, Демчишин Анатолій Анатолійович

ТЕФ-19 Інтелектуальна обробка графічної інформації, Аушева Наталія Миколаївна

ТЕФ-20 Кібер-фізичні системи (Smart City, Micro Grid, Smart House, Smart Building, управління попитом на енергію (demand side menegment)), Ковальчук Артем Михайлович

ТЕФ-21 Онтологічні методики проектування моделюючих комплексів + Система моделювання гідроакустичних процесів з використанням ГІС-платформи, Гагарін Олександор Олександрович

Наверх

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)

ФБМІ-01 SC1-HCO-03-2020 Strengthen the European convergence in Research and Innovation in Health, Максименко Віталій Борисович

ФБМІ-02 H2020-MSCA-RISE-2020 Temperature control, Шликов Владислав Валентинович

ФБМІ-03 Моделі та методи ідентифікації  та оптимізації  станів біологічних обʼєктів, Настенко Євген Арнольдович

Наверх

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки (ФБТ)

ФБТ-01 Відновлювальні джерела енергії з відходів та відновлення грунтів, Голуб Наталія Борисівна

ФБТ-02 Фізико-хімічне та біологічне очищення стічних вод різноманітного походження, Саблій Лариса Андріївна

ФБТ-03 Визначення впливу геофізичних подій на біологічні структури, Горго Юрій Павлович

ФБТ-04 Нанобіомагнетизм. Біосинтез біогенних магнітних наночастинок, їх роль в організмі та перспективи контролю цього процесу, Горобець Світлана Василівна

ФБТ-05 Мікробні засоби та біологічно активні препарати фармацевтичного та аграрного спрямування, Тодосійчук Тетяна Сергіївна

ФБТ-06 Прикладні аспекти динаміки багатофазних імпедансних систем симетричної і антисиметричної структури в акустичному середовищі, Мельник Вікторія Миколаївна

Наверх

Факультет електроенергетики та автоматики (ФЕА)

ФЕА-01 Теорія нестаціонарних електрофізичних процесів в енергетиці, Щерба Максим Анатолійович

ФЕА-02 Електротехнічні системи керування в умовах невизначеності математичної моделі об’єкту, Островерхов Микола Якович

ФЕА-03 Перетворювачі електричної енергії компенсаційного типу, Бойко Валерій Степанович

ФЕА-04 Системи і методи цілеспрямованої ідентифікації електротехнічних об’єктів, Сільвестров Антон Миколайович

ФЕА-05 Дослідження процесів в області техніки високих напруг та захисту від атмосферної електрики, Троценко Євгеній Олександрович

ФЕА-06 Інтелектуальні технології та методи прийняття технічних рішень в електроенергетичних системах, Кирик Валерій Валентинович

ФЕА-07 Теорія та практика складних електромеханічних систем автоматичного керування, Пересада Сергій Михайлович

ФЕА-08 Дослідження процесів в електроенергетичних системах, розробка наукових засад, методів та засобів управління для підвищення ефективності та надійності роботи електроенергетичних систем, Яндульський Олександр Станіславович

ФЕА-09 Автоматизовані система збору інформації з мікропроцесорних пристроїв РЗА, Дмитренко Олександр Олексійович

ФЕА-10 Розробка та дослідження принципів та методів побудові електромеханічних систем безперервного транспорту з підвищеними енергоефективними властивостями, Печеник Микола Валентинович

ФЕА-11 Генетичне передбачення і інноваційний синтез складних електромеханічних систем, Шинкаренко Василь Федорович

ФЕА-12 Методи і засоби оцінки технічного стану та діагностики електричних машин, Чумак Вадим Володимирович

ФЕА-13 Розробка та удосконалення енергозберігаючих електромеханічних систем та потужного електрогенеруючого обладнання, Васьковський Юрій Миколайович

ФЕА-15 Акумулювання енергії відновлюваних джерел, Будько Василь Іванович

ФЕА-16 Перетворення кінетичної енергії вітру в електричну та інші види енергій, Головко Володимир Михайлович

ФЕА-17 Прогнозування виробітку електричної енергії об’єктами відновлюваної енергетики, Гаєвський Олександр Юлійович

ФЕА-18 Аналіз і управління ризиками об’єктів електроенергетичних систем, Бардик Євген Іванович

ФЕА-20 Дослідження оптимальних режимів електричних станцій, їх обладнання і підсистем, Остапчук Олександр Володимирович

Наверх

Факультет електроніки (ФЕЛ)

ФЕЛ-01 Медична акустика, Найда Сергій Анатолійович

ФЕЛ-02 Методи та системи автоматизації акустичної експертизи та корекції комунікаційних каналів, Продеус Аркадій Миколайович

ФЕЛ-03 Акустичне забруднення навколишнього середовища, Заєць Віталій Пантелєйович

ФЕЛ-04 Цифрове кіно, Розорінов Георгій Миколайович

ФЕЛ-05 Електромагнітна сумісність та енергозабезпечення мультимедійної апаратури, Пілінський Володимир Володимирович

ФЕЛ-06 Методи і технології проектування електронних мікро- і нанокомпонентів та систем, Прокопенко Юрій Васильович

ФЕЛ-07 Аналіз та моделювання біомедичних сигналів, Тимофєєв Володимир Іванович

ФЕЛ-08 Радіопоглинаючі матеріали, Татарчук Дмитро Дмитрович

ФЕЛ-09 Функціональні п’єзо-МЕМС пристрої, Орлов Анатолій Тимофійович

ФЕЛ-10 Напівпровідникові наноматеріали, перетворювачі та мікросенсори, Іващук Анатолій Васильович

ФЕЛ-11 Аберометрія ока, Яганов Петро Олексійович

ФЕЛ-12 Прискорення обчислень з використанням логічних пристроїв, Редько Ігор Володимирович

ФЕЛ-13 Підвищення якості VoIP зв’зку, Бондаренко Віктор Миколайович

ФЕЛ-14 Вбудовані системи комп’ютерного зору, Лисенко Олександр Миколайович

ФЕЛ-15 Сучасні методи забезпечення якості продукції на базі міжнародних стандартів, Лисенко Олександр Іванович

ФЕЛ-16 Технологічні електронно-променеві пристрої та системи, Мельник Ігор Віталійович

ФЕЛ-17 Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в плазмових технологіях, Кузьмичєв Анатолій Іванович

ФЕЛ-18 Цифрові рентгенотелевізійні системи промислового та медичного призначення, Михайлов Сергій Ростиславович

ФЕЛ-19 Математичне моделювання приладів та технологій функціональної електроніки, Писаренко Леонід Дмитрович

ФЕЛ-20 Інтелектуальне керування електроспоживанням у MicroGrid із залученням методів машинного навчання та штучного інтелекту, Ямненко Юлія Сергіївна

ФЕЛ-21 Системи регулювання та контролю параметрів якості електроенергії, Вербицький Євген Володимирович

ФЕЛ-22 Перетворювачі електричної енергії для технологій зварювання, Бондаренко Олександр Федорович

Наверх

Факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

ФІОТ-01 Штучний інтелект та робототехніка, Пархомей Ігор Ростиславович

ФІОТ-02 Розумна мобільність, Поліщук Михайло Миколайович

ФІОТ-03 Комбінаторна оптимізація в умовах невизначеності. Розробка теорії ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації та на її основі інформаційних систем підтримки управлінських рішень, стратегічне та оперативне планування, прийняття рішень у мережевих системах з обмеженими ресурсами, Павлов Олександр Анатолійович

ФІОТ-04 Інформаційні технології і системи управління ІТ-інфраструктурою хмарних ЦОД, Жаріков Едуард В’ячеславович

ФІОТ-05 Системи моніторингу, моделювання та управління, Стеценко Інна Вячеславівна

ФІОТ-06 Комп’ютерна лінгвістика, аналіз та обробка текстів, лінгвістичне моделювання, розпізнавання аномалій в даних, Фіногенов Олексій Дмитрович

ФІОТ-07 Штучній інтелект та розумні пристрої (Машинне навчання, Глибинне навчання, Комп’ютерний зір, Аналіз і розпізнавання зображень, Розробка та програмування вбудованих систем), Стіренко Сергій Григорович

ФІОТ-08 Високопродуктивні спеціалізовані процесори, Сергієнко Анатолій Михайлович

ФІОТ-09 Високопродуктивні комп’ютерні системи та мережі: теорія, методи і засоби апаратної та програмної реалізації, Луцький Георгій Михайлович

ФІОТ-10 Інформаційні технології та системи управління ІТ-інфраструктурами. Інтелектуальні вбудовані системи та інтернет речей, Ролік Олександр Іванович

ФІОТ-11 Методи і технології високопродуктивних обчислень, Дорошенко Анатолій Юхимович

Наверх

Факультет лінгвістики (ФЛ)

ФЛ-01 Лінгвостилістичні дослідження тексту, Глінка Наталія Вікторівна

ФЛ-02 Когнітивно-дискурсивний, соціолінгвістичний, лексико-семантичний, граматичний та комунікативно-прагматичний виміри мовознавчих досліджень, Іваненко Світлана Мар’янівна

ФЛ-03 Міждисциплінарні лінгво-енергетичні дослідження особливостей впливу комплексу соціокультурних факторів і творчого потенціалу індивіда на специфіку усної і письмової іншомовної комунікації та переклад, Калита Алла Андріївна

ФЛ-04 Підготовка студентів XXI століття до соціальних та економічних трансформацій глобального суспільства, Сімкова Ірина Олегівна

ФЛ-05 Технологічні можливості в освітньому процесі: нові виміри, Духаніна Наталія Мар’янівна

ФЛ-06 Цифрове середовище у навчанні англійської мови професійного спрямування, Литовченко Ірина Миколаївна

ФЛ-07 Культурологічні дослідження художнього тексту, Герасимчук Валентина Андріївна

ФЛ-08 Культурна спадщина України: Знакові постаті, Онуфрієнко Олена Петрівна

ФЛ-09 Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у навчанні англійської мови та викладанні фахових дисциплін англійською мовою, Павленко Ольга Вячеславівна

ФЛ-10 Англомовна професійна комунікація майбутніх фахівців інженерних спеціальностей в умовах глобалізації, Міхненко Галина Едуардівна

ФЛ-11 Дослідження паралельних корпусів у інженерних галузях, Саєнко Наталія Семенівна

Наверх

Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ)

ФММ-01 Механізми розвитку промислових підприємств, Гавриш Олег Анатолійович

ФММ-02 Моделювання динаміки економічних процесів, Войтко Сергій Васильович

ФММ-03 Маркетингові дослідження та комерціалізація інновацій, Солнцев Сергій Олексійович

ФММ-04 Промисловий маркетинг, технологічний аудит і маркетинг стартап-проектів, Зозульов Олександр Вікторович

ФММ-05 Цифрова трансформація маркетингової діяльності, Писаренко Наталія Леонідівна

ФММ-06 Менеджмент міжнародних форм бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах цифровізації та інформатизаціїї, Дергачова Вікторія Вікторівна

ФММ-07 Менеджмент cтійкого інноваційного розвитку підприємств в неоіндустріальній економіці, Кравченко Марина Олегівна

ФММ-08 Формування промислового потенціалу, Крейдич Ірина Миколаївна

ФММ-09 Моделювання поведінки складних соціально-економічних систем, Капустян Володимир Омелянович

ФММ-10 Діагностика макро- та мікропрцесів економічних систем, Марченко Валентина Миколаївна

ФММ-11 Засади управління та регулювання національною економікою та її суб’єктами, Круш Петро Васильович

Наверх

Факультет соціології і права (ФСП)

ФСП-01 Ефективна держава, що сприяє розвитку (developmental state) : минуле, сучасність та регіональні специфіки, Кутуєв Павло Вололдимирович

ФСП-02 Peace building and conflict resolution, Багінський Андрій Владиславлвич

ФСП-03 Освіта та модернізація, Панченко Любов Феліксівна

ФСП-04 Міграційні процеси в епоху пізнього модерну, Коржов Геннадій Олександрович

ФСП-05 Модерн та мобілізація (військова, політична соціальна), Єнін Максим Наімович

ФСП-06 Соціально-інституціональна складова сталого розвитку, Мельниченко Анатолій Анатолійович

ФСП-07 Електронного урядування, Чукут Світлана Анатоліївна

ФСП-08 Психологія конфлікту, Ложкін Георгій Володимирович

ФСП-09 Психологія безпеки, Волянюк Наталія Юріївна

ФСП-10 Психологія лідерства, Кононець Марія Олександрівна

ФСП-11 Філософії творчості, Новіков Борис Володимирович

ФСП-12 Соціальна робота з дітьми з інвалідністю, Тесленко Валентин Вікторович

ФСП-13 Права людини у сфері охорони здоров’я, Маріц Дарія Олександрівна

ФСП-14 Право, управління та економіка в умовах інновацій та цифровізації, Бевз Світлана Іванівна

Наверх

Факультет прикладної математики (ФПМ)

ФПМ-01 Управління цілісністю трубопровідних систем, Ориняк Ігор Володимирович

ФПМ-02 Data Science applications (Застосування науки про дані), Чертов Олег Романович

ФПМ-03 Автоматична ідентифікація об’єктів, Дичка Іван Андрійович

ФПМ-04 Цифрове оброблення мультимодальних даних, Сулема Євгенія Станіславівна

ФПМ-05 Створення функціонально-орієнтованих комп’ютерних засобів та систем з оптимізованими параметрами, Тарасенко Володимир Петрович

ФПМ-06 Інформаційно-вимірювальні системи гравіметричного призначення, Яценко Віталій Олексійович

ФПМ-07 Інтелектуальні методи дослідження активних систем, Терейковський Ігор Анатолійович

Наверх

Фізико-математичний факультет (ФМФ)

ФМФ-01 Магнетизм, Горобець Юрій Іванович

ФМФ-02 Магнетизм конденсованого стану, Горобець Оксана Юріївна

ФМФ-03 Структурно-параметричне геометричне моделювання, Ванін Володимир Володимирович

ФМФ-04 Оптичні, електричні та магнітні властивості широкозонних напівпровідникових матеріалів на основі SiC, Савченко Дарія Вікторівна

ФМФ-05 Оптичні, електричні та магнітні властивості функціональних наноматеріалів, перспективних для оптоелектроніки та сенсорної техніки, Назаров Олексій Миколайович

ФМФ-06 Лінійні та нелінійні рівняння математичної фізики, Горбачук Володимир Мирославович

ФМФ-07 Динаміка та фізичні властивості багаточастинкових систем, Горшков В’ячеслав Миколайович

ФМФ-08 Дослідження якісних та спектральних характеристик динамічних систем, Дудкін Микола Євгенович

ФМФ-09 Просторові точкові процеси, випадкові поля, стохастичні диференціальні, рівняння Клесов Олег Іванович

ФМФ-10 Фізика конденсованого стану, Локтєв Вадим Михайлович

Наверх

Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)

ХТФ-01 Функціональні та нано- композиційні матеріали, Свідерський Валентин Анатолійович

ХТФ-02 Електрохімічні сенсори та генератори для моніторингу навколишнього середовища. Корозійний моніторинг та захист від корозії. Новітні матеріали та речовини для електрохімічної обробки та нанесення різного класу покриттів, Лінючева Ольга Володимирівна

ХТФ-03 Сучасні водні технології. Управління водними ресурсами, Косогіна Ірина Володимирівна

ХТФ-04 Нові сорбенти, каталітичні матеріали та мембрани. Очищення, регенерація і утилізація вторинних матеріалів і твердих промислових відходів., Донцова Тетяна Анатоліївна

ХТФ-05 Новітні нанодисперсні оксидні та композитні адсорбенти і каталізатори екологічного призначення, Корнілович Борис Юрійович

ХТФ-06 Дослідження механізмів та розробка препаративних методів активації та функціоналізації алканів. Діамондоїди у контрольованому конструюванні наночастинок благородних металів, Фокін Андрій Артурович

ХТФ-07 Отримання та дослідження неорганічних матеріалів  з каталітичними властивостями, Андрійко Олександр Опанасович

ХТФ-08 Наукові основи створення поліфункціональних систем біологічно активних речовин рослинного походження для зелених технологій захисту металів від корозії, технологій харчового та косметичного призначення, а також синтезу наноматеріалів, Чигиринець Олена Едуардівна

ХТФ-09 Фізико-хімічні основи одержання, функціональності та використання багатокомпонентних нанодисперсних систем та застосування добавок у харчових та косметичних продуктах, Сокольський Георгій Володимирович

ХТФ-10 Керамічні сорбційні матеріали, Тобілко Вікторія Юріївна

Наверх

Comments are closed.