Дослідницька інфраструктура теплоенергетичного факультету

В рамках ознайомлення з дослідницькою інфраструктурою університету розглянуто наукові лабораторії теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукова діяльність теплоенергетичного факультету спрямована на розв’язання основної проблеми енергетики України “Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного обладнання на основі впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та комп’ютерної діагностики і управління теплоенергетичних процесів та систем”. Проводяться дослідження у сферах комп’ютерного та апаратного моделювання систем опалення та вентиляції, розумного дому, розподіленого енергопостачання.

Наукове обладнання теплоенергетичного факультету представлене унікальними установками відцентровий випарювач, установки для дослідження процесів тепломасообміну при конденсації, установки для створення цифрових двійників, комп’ютерні та фізичні моделі розумного дому та цифрового міста.

Контактна інформація:
Адреса ТЕФ: вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8098, +380 44 204 9114

E-mail: tef@kpi.ua
URL: http://tef.kpi.ua
Декан ТЕФ: професор, Письменний Євген Миколайович

Comments are closed.