Додаткова інформація до конкурсу на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2024р.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до пункту І Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, затвердженого Постановою Верховної Ради України від  05.02.2019 № 2676-VIII “Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук” прийнято Рішення «Про тематики конкурсних робіт з питань розроблення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук  на 2024 рік та конкурсний відбір за 2023 рік», Цим рішенням Комітет затвердив 5 тематик конкурсних робіт на іменні стипендії 2024 року з питань розроблення  проектів законодавчих та нормативно-правових актів:

  • Соціально-педагогічна та психологічна реабілітація дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій;
  • Реформування національної системи оплати праці вчителів в Україні;
  • Розвиток Національної системи кваліфікацій та її вплив на забезпечення взаємодії системи освіти та ринку праці, стимулювання системи освіти впродовж життя;
  • Правове регулювання і забезпечення підтримки наукової та інноваційної діяльності, державно-приватного партнерства у сфері науки в Україні;
  • Вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей в Україні.

Оформлення та подання конкурсних робіт відбувається відповідно до вимог Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів, затвердженої Рішенням Комітету від 15.12.2021. протокол № 90 (https://kno.rada.gov.ua/documents/st_vr/n_ak_st/75468.html).

Подання конкурсних робіт за визначеною Комітетом тематикою здійснюється щороку до 15 червня включно.

Комітет також повідомляє, що за інформацією Національної академії Служби безпеки України, визначеній керівництвом Служби безпеки України відповідальним закладом за проведення конкурсних відборів робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Премію Верховної Ради України молодим ученим та іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, затверджені відповідні інструкції для відбору конкурсних робіт Службою безпеки України на зазначені конкурси.

Затверджені:

Інструкція з оформлення і подання до Служби безпеки України документів і матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на  присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, а також порядку  їх розгляду;

Інструкція з оформлення і подання до Служби безпеки України документів і матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів.

З метою широкого залучення науковців до зазначених конкурсів відповідно до інформації Національної академії Служби безпеки України у поточному році  продовжено терміни подання робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, до Служби безпеки України:

на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2023 рік до 1 травня поточного року включно;

на здобуття іменних стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2024 рік до 30 травня поточного року включно.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ

На здобуття Стипендії можуть висуватися молоді вчені – громадяни України, які мають науковий ступінь доктора наук (підтверджується дипломом), збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, мають намір і змогу виконувати в Україні стипендіальну наукову (науково-технічну) роботу та вік яких на весь час отримання Стипендії не перевищує 40 років включно (до 31 грудня 2024 року включно конкурсантам не має виповнитися 41 рік).

Конкурсна наукова (науково-технічна) робота повинна мати високий ступінь готовності й оцінюватися як потенційно видатне наукове досягнення, яке може бути завершене протягом року отримання Стипендії і вирішуватиме конкретні завдання, що відповідають інтересам і очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, Верховної Ради України, а також сприятиме розвитку науки, суспільному прогресу, формуванню високого рівня національної безпеки і оборони України.

Comments are closed.