Методика прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики

В наш час мегаполіси по всьому світу стрімко розвиваються. Сучасні міста розбудовуються досить швидко, як на поверхні так і під землею.

Вченими нашого університету, а саме Інституту енергозбереження було розроблено «Методику прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики».

Регулювання міського розвитку є однією з найбільш актуальних і одночасно малодосліджених та складних для розв’язання проблем. Проблема освоєння георесурсів великих міст пов’язана з розповсюдженою тенденцією будівництва окремих підземних споруд як локальних об’єктів.

Запропонована Методика прогнозної оцінки розглядає створення підземної інфраструктури з системних позицій і дозволяє прогнозувати ризики підземного будівництва ще на передпроектній стадії.

Розроблена структура морфологічних таблиць дозволяє оцінити сприятливість ділянки підземному будівництву в умовах багатофакторних ризиків та невизначеності, аналізує типи можливих ризиків та імовірність їх реалізації, а також повязані з цим економічні витрати. Це забезпечує механізм оцінки соціально-економічної ефективності освоєння підземного простору мегаполісів.

Методика прогнозної оцінки дає в руки інвесторів та міських державних адміністрацій ефективний інструмент управління ризиками та інвестиціями при освоєнні підземного простору великих міст. Це крок до збільшення масштабів міського підземного будівництва і додаткового поповнення бюджету міських громад за рахунок продажу (аренди) ділянок підземного простору.

Comments are closed.