Наукова школа хіміко-технологічного факультету «Електрохімічна кінетика»

Керівник школи – Лінючева Ольга Володимирівна, доктор технічних наук, професор кафедри технології електрохімічних виробництв КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукова школа «Електрохімічна кінетика» заснована у 1962 році на хіміко-технологічному факультеті Левом Івановичем Антроповим.

Основні наукові напрями школи:

· розробка сенсорів для моніторингу екологічної безпеки повітря і техногенних середовищ;

· інтегральні сенсорні системи для тестування продуктів рослинного та тваринного походження;

· теорія корозії металів і інгібіторні методи захисту металів у технологічних та біологічних середовищах;

· розробка методів і технічних засобів електрохімічного моніторингу корозійної активності техногенних середовищ; прилади корозійного контролю і активного захисту енергетичного обладнання і магістральних трубопроводів;

· захисні, декоративні і функціональні покриття металевими і композиційними матеріалами;

· електрохімічні методи в захисті навколишнього середовища;

· електрохімічна енергетика: хімічні джерела струму і електрохімічні генератори.

Науковці школи під керівництвом О. В. Лінючевої створили уніфіковану серії газових сенсорів нового покоління, розробили мініатюрні електрохімічні сенсори та сенсорні системи для визначення кисню в середовищах природного і техногенного походження, новітні пристрої  для визначення вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та технологічному газовому середовищі,  електрохімічні джерела  мікропотоку сірководню для засобів моніторингу та запобігання забрудненню повітряного середовища,  проголосили наукові засади медіаторного електрокаталізу для системах сенсорів і суперконденсаторів сенсорних систем, визначили роль масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів, створили електрохімічні модулі у складі газових сенсорів та генераторів.

Науковцями сучасної наукової школи електрохімічної кінетики:

– розроблено комплексне фізико-хімічне гальмування корозійних процесів і підвищення ефективності теплообміну у водному середовищі для енергозбереження ресурсів України, протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів  згорання газу та твердого палива в тепло генераторах  і впроваджено в серійне виробництво сучасна корозійно-вимірювальна апаратура;

– створено нові високоефективні промислові інгібітори корозії металів, удосконалено екологічно чисті хімічні джерела, які не містять сполук ртуті, налагоджено їх промисловий випуск;

– розроблені хімічні джерела струму;

– розвита  теорія формування конверсійних покриттів та методів оцінки їх захисної дії в умовах атмосферної корозії, визначено алгоритм електрохімічного формування захисних фазових шарів на поверхні кородуючого металу за участю компонентів корозивного середовищ  та запропоновано удосконалені способи нанесення на метали гальванічних, композиційних покриттів та сплавів;

– започатковано новий розділ в теорії корозії металів, а саме,  корозії мікро- і наноструктурованих матеріалів в електрохімічних сенсорах та  основні закономірності електрохімічних процесів формування упорядкованих нанорозмірних та мікрорівневих матеріалів хемотроніки.

Детальніше.

Comments are closed.