Наукова школа “Комплексне використання відновлюваних джерел енергії”

Продовжуємо знайомити Вас з науковими школами КПІ ім. Ігоря Сікорського

«Комплексне використання відновлюваних джерел енергії»

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, докт. техн. наук, професор, Кудря Степан Олександрович.

Наукова школа започаткована в 1979 році ректором КПІ, член-кореспондентом АН УССР, Денисенко Г. І. В теперішній час основу наукової школи складають вчені кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Інституту ВДЕ НАНУ, які є учасниками спільного науково-педагогічного об’єднання.

Фундаментальні дослідження наукової школи спрямовані на системне впровадження відновлюваних джерел енергії, розвиток теорії моделювання, аналізу і синтезу комплексних систем енергозабезпечення на основі ВДЕ, розробку нових підходів та засобів ефективного функціонування енергетичних систем як сумісних, так і на основі ВДЕ.

Прикладні дослідження школи спрямовані на підвищення якості функціонування комплексних систем на основі ВДЕ і підвищення показника гарантованого енергозабезпечення індивідуального споживача, розробку та впровадженню нових методів відбору енергії від генеруючого устаткування з ВДЕ при дономінальних режимах роботи, розробці нових режимів роботи комплексних систем на різні види навантаження на основі поєднання різних методів та типів акумулювання енергії.

Результати досліджень широко впроваджено в навчальний процес при створенні 5 лабораторій кафедри і 22 нових навчальних дисциплін. Науковцями школи за останні 10 років створено навчальні центри та лабораторії (спільно з ІВЕ НАНУ, компаніями ATMOSFERA, Апогей ГмбХ, Антап-Україна), в яких проводяться навчальний процес, наукові дослідження та підвищення кваліфікації.

Науковці школи здійснюють міжнародне співробітництво з Польським центром енергоефективності, Центром сонячної енергетики (Solar Zentrun, Німеччина), Фолькецентром (Данія), компанією Robert Bosh по підвищенню ефективності роботи систем на основі ВДЕ на основі договорів про співпрацю.

Детальніше.

Comments are closed.