Наукова школа “Теорія ймовірностей та математична статистика”

Знайомимося з однією зі шкіл математиків університету – фізико-математичного факультету

Школа  Теорія ймовірностей та математична статистика
Керівник школи – Клесов Олег Іванович, д.ф.м.н.,проф.

Київська ймовірнісна школа добре відома у математичному світі. Її засновники та видатні представники — Б. В. Гнеденко, Й. І. Гіхман, А. В. Скороход, В.С. Королюк, М. Й. Ядренко та ін. — це ті постаті, без яких неможливо уявити сучасну теорію ймовірностей та теорію випадкових процесів.

Ця наукова школа в КПІ почала формуватися з 1898 року, коли кафедру вищої математики очолив В.П.Ермаков, автор першого в Україні  підручника з теорії ймовірностей. У 20-30-х роках XX сторіччя теоретичні основи та прикладні аспекти теорії ймовірностей вивчав М.П.Кравчук, який у ті часи очолював кафедру. З середини 50-х років у КПІ працював професор Ю.Л.Далецький, який розвивав методи аналізу ймовірнісних моделей у випадку нескінченної кількості параметрів. У 1990-1994 роках дослідження з теорії масового обслуговування та інших розділів прикладної теорії ймовірностей в КПІ проводив І.М.Коваленко (декан факультету прикладної математики на той час). Формальному утвердженню школи ми завдячуємо В.В.Булдигіну, який з 1986 по 2012 року очолював кафедру вищої математики. Після 2012 року керівником школи є завідувач кафедри О.І.Клесов.

Традиційним для школи теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових процесів в КПІ є вдале поєднання фундаментальних досліджень складних стохастичних систем з прикладними дослідженнями, які широко визнаються міжнародною науковою спільнотою. Сучасні дослідження у школі здійснюються у співпраці з найкращими представниками европейського наукового простору.

Добре відомими у світі є результати представників школи у галузі випадкових полів, теорії відновлення, теорії екстремальних подій, точкових процесів, імітаційного моделювання випадкових процесів, нелінійного регресійного аналізу, стохастичних диференціальних рівнянь, статистики випадкових процесів.

Детально

Comments are closed.