ОГОЛОШЕННЯ про вибори Комісії конкурсу “Наука для безпеки і сталого розвитку України”

Згідно з рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України від 29 червня 2021 року (протокол №25) та у відповідності до п.1. Розділу ІІ Положення про Комісію конкурсу, НФДУ оголошує вибори Комісії конкурсу із виконання наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки і сталого розвитку України”.

Члени Комісії конкурсу обираються з числа визнаних вчених з урахуванням таких основних критеріїв:

– наявність наукового ступеня;

– широка цитованість наукових публікацій у відповідній галузі науки;

– висока кваліфікація та досвід;

– досвід проведення наукової і науково-технічної експертизи;

– бездоганна професійна репутація та академічна доброчесність (зокрема, якщо хоча б два члени наукової ради секції Фонду мають заперечення проти певної кандидатури з огляду на обґрунтовані сумніви щодо її репутації та/або академічної доброчесності, така кандидатура не допускається до розгляду).

Для участі у виборах членів Комісії конкурсу претенденти на електронну адресу фонду подають анкети з врахуванням зазначених в оголошенні основних критеріїв, підписані особисто.

Анкети (за особистим підписом), подаються претендентами  з 06 по 12 липня 2021 року у форматі PDF (зразок).

Електронна пошта подачі анкет для участі у виборах Комісії конкурсу – nrfu@nrfu.org.ua

Детальніше за посиланням.

Поштова адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

Comments are closed.