Особливості набуття прав

Шановні винахідники!

Сьогодні розпочинаємо рубрику «Набуття прав», де плануємо інформувати про особливості процедур та понять, які необхідно розуміти для своєчасного отримання охорони на ОПІВ.

Результатом творчої діяльності представників нашого університету найчастіше є об’єкти патентного права: винаходи та корисні моделі.
Нерідко у винахідників виникає запитання, в чому ж різниця між ними?

Відповідно до українського законодавства, всі відносини, пов’язані з набуттям і здійсненням прав на винаходи та корисні моделі, регулюються єдиним Законом України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text) «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», проте є суттєві відмінності, основні з них:
• критерії патентоспроможності: для винаходу – це новизна, промислова придатність, винахідницький рівень; для корисної моделі – новизна, промислова придатність;
• об’єкт винаходу – продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) та процес (спосіб), об’єкт корисної моделі – пристрій або процес (спосіб).
• патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи, на корисну модель – формальної експертизи під відповідальність заявника.
• термін розгляду заявки на винахід – від 18 місяців, на корисну модель – від 6 місяців.
• термін дії патенту на винахід – 20 років (з правом продовження на лікарські засоби), на корисну модель – 10 (без права подовження).
Разом з тим, обсяг прав, що надаються власникам патентів, однаковий і для винаходу, і для корисної моделі.

Comments are closed.