Публікаційна активність науковців КПІ за даними Scopus

Підбиваємо підсумки, аналізуємо, адже це важливі кроки для планування ефективної діяльності у 2022 р. Пропонуємо коротку аналітичну довідку на основі даних міжнародної наукометричної бази даних Scopus за 2021 рік. За поточний період у базі проіндексовано 723 праці, з них у міжнародній колаборації написано 182 публікації. 215 статей опубліковано у міжнародних виданнях Q1-Q2.  У топ 10 % найцитованіших видань у світі увійшли 39 праць.

Статті, написані у співавторстві з дослідниками із зарубіжних університетів, значно краще цитуються міжнародною науковою спільнотою. Зокрема, статті науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського у співавторстві з колегами з Kyoto University, University of Rochester, Autonomous University of Barcelona, Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, Tempare University, опубліковані в 2021-му році, у 8-16 разів цитуються краще за середньосвітовий рівень у відповідних галузях.

Плануйте свою дослідницьку діяльність та вибудовуйте публікаційну стратегію для нових наукових здобутків. Консультанти Бібліотеки КПІ готові завжди в цьому допомогти. Можна отримати консультації щодо:

–  визначення наукометричних показників дослідника (кількість документів, кількість цитувань, h-індекс) за даними міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, а також пошукової системи Google Scholar

–  пошуку видання для публікації результатів своїх досліджень

–  актуалізації авторських профілів у наукометричних базах даних, а також реєстрація/актуалізація авторського профілю в реєстрах ORCID, Researcher ID.

Приходьте та пишіть – Бібліотека КПІ, зала 4.4, 204 96 72, science@library.kpi.ua

Замовляйте консультацію за допомогою онлайн-форм.

Comments are closed.