Розроблення та дослідження методів обробки, розпізнавання, захисту та зберігання медичних зображень в розподілених комп’ютерних системах

Продовжуємо цикл публікацій по завершеним держбюджетним роботам.

Сьогодні хочемо розповісти Вам про «Розроблення та дослідження методів обробки, розпізнавання, захисту та зберігання медичних зображень в розподілених комп’ютерних системах» факультету прикладної математики.

Результатом проєкту є створення методів оброблення, розпізнавання та захисту медичних зображень. Зокрема, при створенні методів оброблення та розпізнавання медичних зображень розроблено метод сегментації медичних зображень, отриманих за допомогою медичної апаратури, з виділенням об’єктів, що представляють інтерес для цілей діагностики, та метод навчання нечітких нейронних мереж.

В процесі роботи було розроблено:

– ефективні методи класифікації об’єктів на медичних зображеннях;

– метод та алгоритм стеганографічного захисту графічних даних на основі схеми відповідності бітів, який дозволяє швидке шифрування та дешифрування даних за рахунок паралельного оброблення колірних компонент зображення-контейнеру;

– програмне забезпечення для реалізації алгоритму сегментації медичних зображень та програмне забезпечення для розпізнавання об’єктів зображень з використанням ННМ NEFClass;

– архітектуру системи автоматизованої обробки архівних медичних зображень із забезпеченням захисту особистих даних пацієнтів

– концепцію подання та оброблення мультимодальних медичних даних.

– робочу модель мобільного застосунку для моніторингу стану пацієнта на прикладі моніторингу стану хворих на цукровий діабет 1 типу, які страждають на нічну гіпоглікемію.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Дичка І.А.

Детальніше

Comments are closed.