Рекомендації для авторів монографій, що подаються на отримання грифу Вченої Ради університету

Монографія є науковою роботою у вигляді друкованого (чи електронного) видання. При підготовці монографії слід дотримуватися наступних положень:

  • тема (назва монографії) має бути розкрита, для колективних монографій всі складові частини мають відповідати одній темі (тобто зміст монографії має повністю відповідати її назві);
  • кількість авторів колективної монографії має бути мінімально можливою (рекомендується до 6 авторів);
  • визначений обсяг внеску кожного автора (вказані розділи та підрозділи, що виконані кожним з співавторів – фіксований власний внесок, норма введена згідно до Постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187);
  • у тексті має бути приведений детальний опис методики дослідження;
  • у роботі має бути приведене порівняння наукових положень  із існуючими у світі подібними розробками;
  • якість викладення результатів наукового дослідження має бути на високому рівні;
  • висновки у роботі мають повною мірою відображати результати наукових досліджень;
  • як правило, монографія має базуватися на вже опублікованих статтях автора (авторів), захищених кандидатських/докторських дисертацій;
  • рекомендується не використовувати посилання на підручники, посібники, інші навчальні матеріали;
   обов’язковим є отримання ISBN;
  • редакційне оформлення монографії має відповідати державним стандартам.
Вимоги до оформлення й подання рукописів 2022

 

Перелік матеріалів для подання монографії до Комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності:

   • монографію в електронному вигляді (за наявності – і  в роздрукованому);
   • витяг з протоколу  засідання вченої ради факультету / інституту (з зазначенням про перевірку на плагіат);
   • рецензії фахівців за темою монографії (2 і більше, мінімум один з них має бути доктором наук);
   • заповнений бланк аркушу “Інформація для експертизи монографії”;
   • проект витягу з протоколу засідання вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського  надається до служби вченого секретаря вже після розгляду на комісії.

Матеріали до комісії подаються за 7-10 днів до засідання Вченої ради Університету.

Для монографії за дисертацією, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, слід керуватися відповідними вимогами та рекомендаціями.

Завантажити файл: Інформація для експертизи (*.doc, 0,02Mb)

Comments are closed.