Розвиток інформаційного суспільства України

Мета програми – розроблення і здійснення проектів на загальнодержавному, галузевому (у рамках певного напрямку знань) та університетському рівнях для:

 • розв’язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації усіх сфер життя
 • формування державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства
 • розвитку технологій зв’язку  і комунікацій
 • розроблення нових технологій створення сучасного програмного забезпечення, вбудованих і розподілених систем, технологій інтерфейсів
 • створення сучасних  компонентів і мікросистем (мікро-, нано- і оптоелектроніка)
 • розвитку інформаційної інфраструктури університету шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних проектів з пріоритетних напрямів побудови експериментального «інфоуніверситету», як острівця інформаційного суспільства

Очікувані результати виконання програми

 • створення якісно нового науково-освітнього інформаційного і телекомунікаційного середовища національного масштабу у сферах освіти і науки
 • створення програмних засобів автоматичного розпаралелення програм в середовищі GRID для забезпечення наукових досліджень
 • забезпечення органів державного управління та місцевого самоврядування засобами інформатизації та комп’ютеризації, передовими інформаційними технологіями
 • створення автоматизованої державної системи управління України для вирішення завдань управління  на загальносистемному, державному, регіональному та місцевому рівнях
 • розробка та впровадження у виробництво комплексу засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) у захищеному виконанні
 • розробку і впровадження ІКТ у проривних галузях знань для прискорення технологічного розвитку країни
 • розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Діяльність співробітників університету в рамках комплексної програми “Розбудова інформаційного суспільства” спрямована на розроблення і здійснення проектів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації усіх сфер життя; в тому числі розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури університету.

У рамках цієї комплексної програми в 2014 р. реалізовувався масштабний спільний проект НАН і МОН України щодо побудови загальнонаціональної грід-інфраструктури та широкого впровадження грід-технологій в усі сфери соціально-економічної діяльності суспільства. Національна грід-мережа включає потужні суперкомп’ютерні центри НТУУ КПІ та КНУ ім. Шевченка, які пов’язані каналами передачі даних 10 Гбіт/с між собою, та суперкомп’ютери НАН України інших регіонів України в єдину систему грід-кластерів.

Актуальними для сьогодення стали виконані під керівництвом професора О.М. Новікова розробки Фізико-технічного інституту з кібернетичної безпеки. Серед них:

 •  система активного захисту банківських систем і програмного забезпечення;
 •  автоматичне виявлення, оцінка та аналіз вразливостей програмного забезпечення;
 •  аналіз і синтез програмного забезпечення для законного перехоплення;
 •  програмний комплекс для виявлення інформаційних операцій в електронних засобах масової інформації;
 •  програмне забезпечення для виявлення інформаційних операцій в соціальних мережах.

Ці розробки та їхнє впровадження підкріплюються можливостями університету щодо підготовки кадрів в галузі кібернетичної безпеки. З напряму технічного захисту інформації НТЦ “ТЕЗІС” виконано госпдоговорів на суму 2,0 млн грн (керівник М.І. Прокофьєв).

Comments are closed.