Нові матеріали і технології

Мета програми:

  • Перебудова матеріаловиробничого  комплексу України для створення речовин та матеріалів нового покоління з рівнем характеристик, які відповідають світовому, та новітніх технологій їх виробництва,  структурна перебудова споживання матеріалів, яка забезпечить зменшення матеріалоємності та енергоємності  виробництва
  • Фундаментальні  дослідження з матеріалознавства як основа для розробки технологій створення нових матеріалів з підвищеними питомими властивостями
  • Зростання конкурентоспроможності продукції для внутрішнього ринку, підвищення експортного потенціалу
  • Позбавлення від імпортозалежності
  • Створення нових матеріалів для реалізації ключових технологій у промисловості
  • Забезпечення новими розробками малого та середнього бізнесу через Науковий парк “Київська політехніка”
  • Розвиток прикладних та фундаментальних досліджень  на інтернаціонально важливих напрямках для забезпечення міжнародного співробітництва, участі у міжнародних проектах, залучення іноземних інвестицій, створення спільних підприємств

Діяльність співробітників університету в рамках програми “Нові матеріали та технології” спрямована на розроблення та створення нових речовин, матеріалів, приладів і систем нового покоління з характеристиками, які відповідають світовому рівню, новітніх технологій в різних галузях науки і техніки, а також модернізацію промислових виробництв України для забезпечення сталого розвитку. В рамках виконання цієї комплексної програми фахівцями ІФФ під керівництвом член-кор. НАНУ П.І. Лободи розроблено нове покоління армованих надтвердих надміцних композиційних матеріалів, які за властивостями перевищують всі відомі класи інструментальних матеріалів і дають змогу виготовляти нове покоління броні вищого за шостий класу захисту, деталі газотурбінних двигунів з найвищою серед усіх відомих матеріалів робочою температурою 1500–1600 °С та ущільнень гідросистем високого тиску (300 атм. І більше).

Професор А.А. Фокін і доцент К.Д. Бутова (ХТФ) спільно з колегами з Німеччини, США і Бельгії синтезували та дослідили новий вуглеводневий гібрид, який чітко проявив напівпровідникові властивості. Отже, вперше було одержано мономолекулярний вуглеводневий діод з геометричними розмірами близько 1 нм. Молекули цього нового матеріалу об’єднують (зв’язують вуглецевим містком) алмазоподібний вуглеводень – діамантан і фулерен. Це відкриття має дати можливість суттєвого (більш ніж на порядок) зменшувати розміри технічних пристроїв із діодами нового типу. Результати цього визначного досягнення оприлюднено в науковому журналі світового рівня “Nature Com.”.

Comments are closed.