Системи спеціального та подвійного призначення

Мета програми:

  • Створення нових видів систем спеціального та подвійного призначення;
  • Модернізація існуючих видів систем спеціального та подвійного призначення;
  • Створення сучасних захищених інформаційно-телекомунікаційних систем;
  • Створення мікросупутників та безпілотних апаратів;
  • Створення сучасних видів, приладів та систем подвійного призначення;
  • Створення новітніх технологій та модернізація промислових виробництв України для забезпечення розробки та модернізації систем спеціального та подвійного призначення

Очікувані результати програми
Нові технології, прилади та системи, які є конкурентоспроможними на світовому ринку.мають бути впровадженні у виробництво, силові структури, органи державного управління.

Comments are closed.