Комплект: підручник «проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження»: автори Колобродов В.Г., Лихоліт М.І.; монографію «Іnfrarotthermographie»: автори Колобродов В.Г., Норберт Шустер

Монографія визнана у міжнародному науковому світі, про що свідчить її друге доповнене видання всесвітньо відомим видавництвом WILEY-VCH.

ПІДРУЧНИК «ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ І ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ»
В підручнику викладено фізичні основи теплобачення та телебачення, методи перетворення оптичного зображення в електричний відеосигнал. Подано математичні основи перетворення сигналів в оптично-електронних системах спостереження (ОЕСС). Детально розглянуто моделювання таких елементів системи «об’єкт спостереження – ОЕСС – спостерігач», як об’єкти і фони, атмосфера, оптична система, приймач випромінювання, блок електронної обробки відеосигналу, дисплей і зоровий аналізатор спостерігача (оператора). Особливу увагу приділено методам проектування оптичної системи та обґрунтуванню вибору параметрів приймача випромінювання. Розглянуто сучасні приймачі випромінювання та перспективи їх розвитку. Подано новітній підхід до моделюванню процесу сприйняття оператором зображення з екрану дисплея, в тому числі і Національну шкалу оцінок інтерпретації зображень NIIRS (США).

Головну частину підручника (розділ 4), де представлено нові результати досліджень авторів, присвячено методам розрахунку основних параметрів і характеристик ОЕСС. Дано визначення узагальнених характеристик ОЕСС таких як функція передачі сигналу, передавальна функція, еквівалентна шуму освітленість, еквівалентна шуму різниця температур, мінімальна виявлювальна різниця температур, мінімальна роздільна різниця температур та отримані аналітичні формули для розрахунку цих характеристик. Представлено класичний енергетичний розрахунок ОЕСС, в результаті якого отримано рівняння для розрахунку максимальної дальності виявлення і розпізнавання, в тому числі і згідно стандарту НАТО для тепловізійних комплексів бронетанкової техніки. Наведено нові методи проектування ОЕСС космічного базування, в тому числі методи розрахунку просторового і енергетичного розділення космічного сканера.

Для практичного засвоєння матеріалу значну увагу приділено розв’язанню прикладів, що виникають при проектуванні ОЕСС. Наведено велику кількість задач для самостійного розв’язання.

Підручник написано на основі лекцій курсу «Оптично-електронні системи спостереження», який викладають в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» для магістрів спеціальності «Лазерна та оптоелектронна техніка», та багаторічного досвіду проектування оптичних та оптично-електронних приладів спостереження різного призначення на казенному підприємстві «Центральне конструкторське бюро «Арсенал». Підручник призначений для студентів і магістрів оптичних та радіотехнічних спеціальностей і є корисним для аспірантів та науково-інженерних працівників оптичного та електронного приладобудування.

МОНОГРАФІЯ «INFRAROTTHERMOGRAPHIE»
Монографія «Infrarotthermographie» є другим доповненим видання, що свідчить про її визнання у міжнародному науковому світі. Важливим є те, що ця монографія видана всесвітньо відомим видавництвом науково-технічної літератури WILEY–VCH. В монографії розглянуто фізичні основи формування зображення в тепловізійних системах та перетворення інформації від об’єкта спостереження до очей оператора. Для практичного моделювання наведено математичні основи проектування оптичних та оптично-електронних систем з застосування теорії лінійних систем та теорії випадкових сигналів і вибірки.   Розглянуто на сучасному європейському рівні теорію випромінювання теплових об’єктів, пропускання інфрачервоного випромінювання атмосферою, окремі елементи тепловізійних систем (інфрачервоні об’єктиви та системи розгортки зображення, приймачі випромінювання, дисплеї, особливості сприйняття оператором зображення з екрана дисплея).

Розділ 10 присвячено новим методам проектування тепловізійних систем: дано визначення основних характеристик тепловізорів та отримані формули для їх розрахунку. Особливу увагу приділено проектуванню систем спостереження, для яких найбільш важливими характеристиками є максимальні дальності виявлення і розпізнавання об’єктів,  або ймовірності виявлення і розпізнавання. Отримано рівняння для розрахунку цих характеристик. Представлено методи та апаратура для вимірювання таких характеристик тепловізорів як еквівалентна шуму різниця температур, мінімальна виявлювальна різниця температур, мінімальна роздільна різниця температур. Значну увагу приділено практичному застосуванню тепловізійних систем в різних галузях, в тому числі у військовій справі та космічних дослідженнях. Проаналізовано тенденції розвитку інфрачервоних приймачів випромінювання та тепловізорів на їх основі. Монографію широко використовують в навчальних закладах Німеччини та України, а також на підприємствах оптичної промисловості.

Comments are closed.