Навчальний посібник “Енергетичний аудит”, автори В. В. Прокопенко, О.О. Закладний, П.Н Кульбячний

На сторінках навчального посібника автори діляться своїм багатим досвідом зі студентами енергетичних напрямків підготовки, бакалаврами ЗВО, магістрантами енергетиками, магістрантами — енергоменеджерами, працівниками енергосервісних компаній, енергоаудиторських фірм і фахівцями з енергоефективності.

Посібник має велике значення для навчального процесу, тому що навчальна дисципліна є базовою,  посібник підготовлено на основі навчальної програми з дисципліни “Енергетичний аудит”, яка викладається на кафедрі електропостачання ІЕЕ з 1998 року.

Проведення енергетичного аудиту та широке впровадження його результатів дозволить підвищити енергоефективність промисловості України, знизити залежність від імпортних енергоносіїв, підвищити енергобезпеку держави та конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових ринках, покращити екологічний стан.

Новизна полягає у тому, що у ньому вперше в Україні системно сформульовані методологія, завдання, принципи та вимоги енергетичного аудиту, наведені приклади та результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних обстежень, у яких автори безпосередньо брали участь.

Навчальний посібник підготовлено на основі результатів досліджень у межах міжнародних проектів USAID, ТАСІS, СЕNEAST програми ТЕМРUS.

Важливою складовою посібника є його орієнтація на самостійну роботу студента, отримання знань та навичок у вирішенні наступних завдань у галузі енергоефективності:

·        складання енергетичних балансів, пошук резервів, розроблення і розрахунок економічної доцільності та оцінювання можливостей енергозбереження;

·        вибір та впровадження сучасного енергоефективного устаткування, стаціонарних автоматизованих систем комерційного і технічного обліку енергоносіїв;

·        оптимізація режимів роботи холодильних, насосних, вентиляційних систем, компресорних станцій, систем кондиціювання повітря, освітлення, іншого промислового енергетичного устаткування і систем енергоспоживання в цілому;

·        оптимізація режимів роботи котельних агрегатів, тепловикористовуючого обладнання, систем опалення, та гарячого водопостачання;

·        пошук партнерів, бізнес-планування, інформаційні та юридичні послуги під час фінансової та інвестиційної оцінки енергозберігаючих проектів;

надання консультаційних послуг під час впровадження енергетичного менеджменту на підприємствах, розроблення галузевих і регіональних програм енергозбереження, екологічних програм, експертизи проектів енергозбереження.

Comments are closed.