Розвиток методу поляризаційного опору та побудова на його основі приладів корозійного контролю, автори Г.С. Васильєв, Ю.С. Герасименко

Монографія присвячена розвитку методу визначення швидкості корозійного руйнування металів за поляризаційним опором. Книга є першим і єдиним виданням, що охоплює роботи по методу поляризаційного опору в стінах Київської політехніки, що розпочалися на кафедрі технології електрохімічних виробництв професором Ю.С. Герасименком під керівництвом всесвітньо відомого електрохіміка, члена-кореспондента академії наук України Л.І. Антропова і продовжуються по сьогоднішній день за участі доцента Г.С. Васильєва.

Контроль за корозією металів – невід’ємна складова безпечної експлуатації металевого обладнання, а від надійності і достовірності методу контролю залежить точність визначення ресурсу обладнання і можливість попередження аварійних ситуацій. Серед широкого спектру методів контролю корозії найбільш точними є методи, що дозволяють отримувати інформацію про корозійний стан у режимі реального часу – а саме електрохімічні методи визначення швидкості корозії. Саме таким методом є метод визначення швидкості корозії за поляризаційним опором металу. Даний метод дозволяє визначати швидкість корозії металу за час від декількох секунд до декількох хвилин, має широкий, у декілька порядків, діапазон вимірювання, простий у реалізації та має доступну вартість обладнання. Електрохімічна природа сигналів дозволяє легко автоматизувати процес вимірювання і включити обладнання корозійного моніторингу до складу системи керування технологічними процесами. Вимогою сьогодення є можливість автоматизації процесу вимірювань для збору даних про стан об’єктів в режимі реального часу, тому систематизація відомостей про метод поляризаційного опору від теоретичних положень до будови і принципів роботи в одній книзі є затребуваною і корисною для широкого кола фахівців.

У монографії системно та повно проаналізовано розвиток основних теоретичних положень методу, які в подальшому лягли в основу створення перших корозиметрів. Корисними для науковців та фахівців будуть дані про сучасні підходи, які дозволяють забезпечити високу точність та коротку тривалість вимірювання поляризаційного опору. Зокрема, в монографії вперше зібрані та систематизовані з літературних джерел та досвіду авторів основні випадки появи похибок при вимірюванні швидкості корозії методом поляризаційного опору, що будуть корисні для кращого розуміння можливостей методу при його застосуванні на практиці.

На даний час авторами створено вже декілька поколінь корозиметів, що успішно впроваджуються в галузях комунального господарства та енергетики, а висока надійність та достовірність результатів сприяли введенню методу поляризаційного опору в нормативні документи, що регламентують проведення корозійних вимірювань у лабораторних і промислових умовах. В монографії наведено схеми та принципи роботи обладнання від перших корозиметрів до сучасних приладів на основі мікропроцесорів. Наводяться посилання на нормативні документи, якими регламентується встановлення корозиметрів на об’єктах житлово-комунального господарства та енергетичної сфери. Така систематизація в єдиній книзі є унікальною і буде корисною для фахівців, що займаються підбором засобів корозійного моніторингу та контролю як для працюючих промислових об’єктів так і для проектування об’єктів, експлуатація яких пов’язано із корозійним руйнуванням металів.

Окрема увага в монографії приділена використанню методу поляризаційного опору для дослідницьких і наукових завдань. В даному розділі вперше зібрані основні напрямки застосування методу для проведення досліджень не лише корозійної спрямованості, що буде корисним для починаючих та провідних науковців, як для застосування у власних дослідженнях, так і для подальшого розвитку методу поляризаційного опору.

Простий та зрозумілий стиль викладення матеріалу дозволяє використовувати окремі розділи монографії і в навчальному процесі, зокрема при викладенні окремих розділів дисциплін «Теорія корозії металів», «Корозія та захист від корозії» та інших дисциплін спеціальності 161 Хімічні технології. Крім того, монографія буде корисною науковим та педагогічним працівникам, аспірантам та студентам інших хімічних та матеріалознавчих спеціальностей і фахівцям із протикорозійного захисту обладнання різних галузей.

Comments are closed.