Конкурс на заміщення посад наукових працівників

13.09.2021

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, 03056, м. Київ, Солом’янський район, пр-т Перемоги, 37) оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників, які стають вакантними з 01.11.2021 р.:

Вакантні посади:

1. Заступник начальника науково-дослідної частини – 2 посади.

Детальна інформація про наявність вакантних посад КПІ ім. Ігоря Сікорського розміщена на сайті:

https://kpi.ua

Вимоги до учасників конкурсу:
·  наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст);
·  наявність ступеню доктора наук або доктора філософії (кандидата наук);
·  наявність досвіду науково-організаційної роботи не менше 5 років.
·  наявність наукових праць, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема в періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз;
·  наявність чинних патентів на винахід та/або корисну модель.

Перелік необхідних документів, що подаються особисто або надсилаються поштою для участі в конкурсі:
·  письмова заява на ім’я проректора з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського про участь у конкурсі, написану власноруч;
·  копія документа, що посвідчує особу;
·  заповнена особова картка (встановленого зразка);
·  автобіографія;
·  копія трудової книжки (за наявності);
·  копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
·  перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
·  письмова згоду на обробку персональних даних.

Строк подання заяв та документів до 09.10.2021 р.

Адреса прийняття документів:
Відділ кадрів КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 118.
Телефон: 204-97-42
Відповідальний працівник відділу кадрів: Світлана Сергіївна ГЕВАК.

Comments are closed.