Розробка неінвазивної пасивної акустичної системи нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку та внутрішнього вуха людини

Продовжуємо цикл публікацій по завершеним держбюджетним роботам.

Розробка неінвазивної пасивної акустичної системи нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку та внутрішнього вуха людини.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Найда С.А.

Розроблено неінвазивну акустичну систему нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку та завитки внутрішнього вуха людини, яка включає в себе: динамічний, що працює в реальному масштабі часу, одноканальний пасивний акустотермометр з фокусуванням, який реєструє власне теплове акустичне випромінювання тіла людини в мегагерцевому діапазоні, і є безпечним для неї, і призначений для неінвазивного визначення глибинної температури головного мозку людини та завитки внутрішнього вуха людини; комп’ютерний комплекс, з електроенцефалографом та головними телефонами, для визначення частоти та потужності ритмів головного мозку, та реалізації неінвазивного акустичного методу терапії за допомогою складних аудіо-сигналів.

Для експериментального дослідження акустичної системи авторами розроблено оригинальні вимірювальні засоби, а саме, високочастотний ватметр та акустичний радіометр. Проведено дослідження за допомогою методу визначення біоелектричної активності мозку, яке дозволили вперше встановити підвищення альфа- та тета- хвильової активності мозку у пацієнтів з легеневою патологією. Виявлено, що правильно підібрані аудіо-сигнали покращують головний показник бронхіального дерева.

На основі розробленої моделі слухової системи, з урахуванням спектрального складу аудіо-сигналів, проведено дослідження їх впливу на когнитивну функцію неокортексу головного мозку людини. Проведено кількісну оцінку взаємозв’язку між частотними характеристиками електричної активності головного мозку та динамікою коефіцієнту концентрації уваги під впливом аудіо-сигналів різного компонентного складу. Вперше встановлено найбільш виражені частоти аудіо-сигналів, які викликають характерні зміни потужності та частоти ритмів головного мозку людини.

Детальніше за посиланням.

Comments are closed.