Наукова школа факультету інформатики та обчислювальної техніки “Комбінаторна оптимізація, планування та прийняття рішень в складних системах”

Керівник наукової школи – д.т.н., професор Павлов Олександр Анатолійович

Заснована наукова школа у 1980 році.

Напрями, що розвиваються науковою школою:

– важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації та теорія ПДС-алгоритмів, що має світове значення; стратегічне та оперативне планування у мережевих системах з обмеженими ресурсами; прийняття рішень;

– візуальне імітаційне моделювання складних систем, генератори імітаційних програм і методи прискорення моделювання стаціонарних випадкових процесів;

– інформаційні технології розроблення моделей, методів і систем управління ІТ-інфраструктурами.

Відомою, що перевищує світовий рівень, є створена науковою школою нова теорія ПДС-алгоритмів (алгоритмів з поліноміальною складовою та достатніми умовами оптимальності) для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації та методологія їх проектування, яка дозволяє створювати точні та ефективні методи розв’язання NP-складних задачі в загальній постановці, що розв’язують задачі в кілька разів більшої розмірності (до десятків тисяч завдань), ніж існуючі у світі методи, а також дозволяють розпаралелювання обчислень. При невиконанні достатніх ознак оптимальності отримується ефективний точний розв’язок експоненціальним підалгоритмом або евристичний чи наближений розв’язок з оцінкою відхилення від оптимуму для індивідуальних практичних задач великої розмірності (до десятків тисяч завдань), що також є досягненням світового рівня. На відміну від відомих результатів, перевірка достатніх ознак оптимальності можлива лише в процесі побудови припустимого розв’язку поліноміальною складовою ПДС-алгоритму.

Детальніше читайте за посиланням.

Comments are closed.