Наукова школа інститут прикладного системного аналiзу “Системний аналіз і теорія прийняття рішень”

Школа широко відома у світі завдяки таким основним здобуткам:
Розроблення методології системного аналізу, методів і засобів системної математики для розв’язання широкомасштабних міждисциплінарних завдань у різних галузях народного господарства країни.
Розвиток теорії нелінійного та багатозначного аналізу, нелінійних диференціально-операторних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей, методів нескінченновимірного аналізу, теорії та методів оптимізації, системної математики.
Розробка теоретичних і прикладних основ глобального моделювання процесів сталого розвитку й оцінювання сукупності головних загроз для якості та безпеки життя людей у рамках діяльності Світового центру даних  «Геоінформатика і сталий розвиток»та міжнародної кооперації Світової системи даних.

Науковий керівник школи – М.З. Згуровський, д.т.н., професор, академік НАН України.

Comments are closed.