Наукова школа інституту прикладного системного анализу “Розробка теорії та методів системного аналізу та їх застосування до розв’язання міждисциплінарних задач різної природи”

Розробляється методологія розв’язання складних міждисциплінарних задач з урахуванням багатофакторних ризиків і невизначеностей різної природи.
Розробляються нові моделі, методи та підходи до вирішення, розкриття й урахування якісних характеристик достовірності, повноти та своєчасності інформованності особи, яка приймає рішення.
Будуються основи системної методології передбачення та сценарного аналізу в задачах прийняття рішень і стратегічного планування.
Розробляється інформаційно-аналітична система передбачення соціальних лих, яка базується на застосуванні методології сценарного аналізу для своєчасного виявлення причин, моделювання, дослідження і пом’якшення наслідків соціальних лих, викликаних різними факторами, зокрема катастрофами та тероризмом.
На базі ситуаційно-аналітичного центру реалізуються відповідні методи, створюється можливість відслідковувати дані, отримувати вчасні попередження щодо потенційних соціальних заворушень, виявляти появу соціального лиха, підготовлювати необхідні заходи для пом’якшення його наслідків.

Науковий керівник школи – Н.Д. Панкратова, д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України.

Comments are closed.