Наукова школа інженерно-хімічного факультету “Створення комп’ютерно-інтегрова­них систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження”

Основні напрямки досліджень:
Використання методів штучного інтелекту у системах керування технологічними процесами
Розробка адаптивних і робастних систем керування технологічними процесами хімічної промисловості
Використання статистичних ме­то­дів у системах контролю якості продукції
Імітаційне моделювання об’єктів з розподіленими параметрами, ідентифікація елементів систем керування
Математичне моделювання та оптимальне керування технологічними процесами
Проектування і розробка програмного забезпечення систем керування.
Використання сучасних засобів мікропроцесорної техніки та SCADA-систем

Наукові праці: присвячені знаходженню оптимальних параметрів технологічних процесів, які забезпечують енергоефективність та ресурсозбереження виробництв, створенню математичних моделей об’єктів та систем керування на основі класичної та сучасної теорії автоматичного керування, розробці архітектури систем та програмній реалізації алгоритмів керування.

Керівник школи – А.І. Жученко д.т.н., проф., завідувач кафедри технічних та програмних засобів автоматизації, заслужений працівник освіти України

Детальніше за посиланням

Comments are closed.