Патент на винахід №121502 «Спосіб зміцнення заготовок пластичним деформуванням»

Продовжуємо рубрику «Запатентовані розробки», в якій знайомимо Вас із запатентованими рішеннями науковців університету.

Сьогодні розповімо технологію, яка охороняється патентом на винахід №121502 «Спосіб зміцнення заготовок пластичним деформуванням» механiко-машинобудiвного iнституту, що відноситься до наукової групи «Забезпечення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування гомогенних та композиційних матеріалів технологічними методами».

Науковий керівник – Тітов В.А.

Винахід належить до обробки матеріалів тиском і може бути використаний в машинобудівній, авіаційній, металургійній та інших галузях промисловості для отримання нанокристалічних заготовок металів і сплавів з покращеними фізико-механічними властивостями. У способі заготовку пресують в глуху матрицю із більшим поперечним перерізом каналу, яка в свою чергу обертається навколо своєї осі відносно контейнера і здійснює осьове переміщення з протитиском для заповнення порожнини матриці матеріалом заготовки. Винахід забезпечує високу ефективність виготовлення масивних заготовок з дрібнозернистою структурою за рахунок досягнення великих ступенів зсувних деформацій, а внаслідок безперервності процесу пресування досягається висока однорідність структури.

Comments are closed.