Науково-навчальний центр “Наноелектроніка і нанотехнології”

Центр створено на виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми “Наука в університетах” і Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали”. Основними напрямами його діяльності є проведення досліджень і розробок у галузях нанофізики та наноелектроніки, створення конкурентоспроможних на світовому ринку технологій і нанокомпонентів, впровадження інноваційної діяльності та здійснення поглибленої підготовки фахівців з нанофізики та наноелектроніки.

Основою матеріально-технічної бази Науково-навчального центру КПІ ім. Ігоря Сікорського став  єдиний в Україні модульний нанотехнологічний комплекс НаноФаб, розроблений НВК “Наука” та концерном NT-MDT у рамках науково-дослідної програми “Нанофізика та наноелектроніка”

Комплексів, подібних  НаноФабу, в Україні ще не було. Він призначений для розробки високовакуумних і надвисоковакуумних сумісних аналітичних і технологічних модулів, які дозволяють компонувати єдину технологічну лінію. Ця лінія зможе вирішувати завдання з розробки і дрібносерійного виробництва виробів наноелектроніки з мінімальними топологічними конструктивно-технологічними обмеженнями до 5 нанометрів. Також комплекс дозволяє реалізувати групу методик і технологій для створення тривимірних схем наноелектроніки та шаблонів для наноімпринтингу. Після доукомплектування необхідним обладнанням (модулем фокусування іонних пучків та модулем молекулярно-променевої епітаксії) Центр матиме змогу забезпечувати експериментальне виробництво продукції наноелектроніки та відпрацювання нових технологій.

Відкриття Центру “Наноелектроніка і нанотехнології” забезпечує створення в КПІ ім. Ігоря Сікорського унікального середовища в реалізації замкнутого циклу “Підготовка кадрів – Наукові дослідження – Виробництво” і дозволить вивести вітчизняні наукові дослідження і підготовку фахівців з нанотехнологій на новий рівень.

Керівник центру – перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАНУ Юрій Якименко

Заступник директора – доцент кафедри мікроелектроніки, к.т.н., Анатолій Іващук

Comments are closed.