Система запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах на стадії формування контенту

Продовжуємо цикл публікацій по завершеним держбюджетним роботам.

«Система запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах на стадії формування контенту»

Науковий керівник – д.т.н., проф. Чертов О.Р.

«Публічна інформація у формі відкритих даних» — це публічна інформація у форматі, який дає можливість виконувати її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її дальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати й регулярно оновлювати її на державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. Відповідна інформація є дозволеною для її дальшого вільного копіювання, опублікування, використання та розповсюдження.

За таких обставин потенційні зловмисники за допомогою методів аналізу даних можуть віднайти приховані закономірності, структури розподілу даних, виявити й мати безпосередній доступ до інформації з обмеженим доступом, якщо така міститиметься у відкритих даних, зокрема й у неявному вигляді. Навіть вилучення, перед оприлюдненням даних, відповідних атрибутів не гарантує схоронності інформації. Методи забезпечення групової анонімності даних дають змогу захистити інформацію про групи осіб, наприклад, інформацію про територіальний та інші типи розподілів.

Розроблені математичні моделі забезпечення індивідуальної та групової анонімності мікрофайлів (для даних, що можуть містити інформацію з обмеженим доступом) та методи забезпечення анонімності даних, які не передбачають участі експерта в оцінюванні якості одержуваних результатів.

Також розроблено структурне представлення та архітектуру інформаційної технології запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах на стадії формування контенту.

У відповідності до Державних стандартів розроблене організаційне, інформаційне, математичне та технічне забезпечення інформаційної технології запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах на стадії формування контенту із застосуванням методів індивідуальної та групової анонімізації на рівні абсолютних та відносних даних.

На сьогоднішній день світовий пріоритет у розробленні методів забезпечення саме групової анонімності даних належить колективу авторів проекту та його науковому керівнику О. Р. Чертову

Детальніше за посиланням.

Comments are closed.