Розробка Механіко-машинобудівного інституту

Шановні друзі!

За даними медичних реєстрів, щороку в Україні кількість людських травм сягає 2 млн, з них 150 тис. потребують проведення оперативного втручання на ушкоджених кістках із використанням апаратів фіксації. Наші колеги з Механіко-машинобудівного інституту створили розробку «Засоби діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка–суглоб імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин».

Ця розробка може застосовуватись у лікувальних закладах та інститутах МОЗ України, у медико‐інженерних центрах із виготовлення апаратів зовнішньої фіксації ушкоджених кісток людини.
Суть розробки полягає у застосуванні нових методів фізичного експерименту та комп’ютерного імітаційного моделювання з визначення міцнісної надійності систем металоостеосинтезу при дії статичного і циклічного навантаження та вогнепального ураження кісток людини.

Було виготовлено натурні макети нових конструкцій остеосинтезу з метою впровадження розроблених методик, засобів і технологій для оцінки міцності та надійності систем «кістка–суглоб–імплантат». Розроблено рекомендації для діагностики та якісного лікування ушкоджених біологічних тканин людини.

Comments are closed.