Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики “Енергія” (НДІ Енергія)

Науковий керівник к.т.н. Калiнчик В.П.

Opганізований у 1991 р.

НДІ “Енергія” вирішує широке коло питань, пов’язаних з енергозбереженням, управлінням режимами енергоспоживання, багаторівневим ресурсозберігаючим управлінням режимами систем енергопостачання.

До основних наукових досягнень діяльності НДІ “Енергія” відносяться:
• розробка та впровадження методів і засобів обліку, контролю і управління режимами енергоспоживання
• аналіз, прогноз та контроль використання енергії;
• багатокритеріальна оптимізація розподілу енергоресурсів
• розробка багатофункціональної системи тарифів на електроенергію
• розробка загальних вимог і правил застосування приладів для обліку енергії
• розробка методів і систем комплексного управління (активної і реактивної потужності, напруги) режимами систем електропостачання промислових об’єктів;
• розробка державних стандартів України в області електроенергетики;
• розробка Концепції побудови автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії в умовах енергоринку
• розробка технічних вимог до систем комерційного обліку електроенергії
• розробка типових проектних рішень побудови автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії для різних категорій споживачів;
• розробка та впровадження систем контролю енергоносіїв.

Теоретичні розробки знайшли широке впровадження у виробництво.

Comments are closed.