Наукова школа хіміко-технологічногого факультету «Композиційні матеріали»

Наукова школа “Композиційні матеріали” була заснована в 1969 року д.т.н., професором Пащенко О.О. на хіміко-технологічного факультету КПІ та існує по теперішній час.

Характер школи – фундаментально-прикладний

Профіль науково-дослідної роботи школи включає розробки в галузі хімії і технології  мінеральних в’яжучих речовин, хемосорбованих кремнійорганічних покриттів і  композиційних матеріалів для гідрофобного захисту поверхонь, комплексних технологій виробництва екологічно чистих композиційних покриттів і матеріалів з використанням вторинних продуктів, темперотуростійких полімерних покриттів та інших функціональних композитів, які використовуються в різноманітних галузях – від аерокосмічного та медичного до побутового призначень. Теоретично розроблено питання термоокислювальної, гідротермальної та хімічної деструкції елементо- і кремнійорганічних сполук, формування структури композитів, контролю морфології поверхні композиційних покриттів

Основні результати роботи пов’язані зі створенням теоретичних основ одержання нових органічних та неорганічних композиційних матеріалів з підвищеними функціональними властивостями та екологічною безпечністю.

Головна роль відведена розробці ефективних методів регулювання міжкомпонентної  взаємодії в системі на межі поділу фаз та формуванню структури та властивостей поверхонь за рахунок хімічної та морфологічної модифікації.

Керівник школи – В.А. Свідерський, д.т.н.,проф. заслужений діяч науки і техніки України

Детально читайте тут

Comments are closed.