Центр сучасних водних технологій

Розвиток сучасних технологій водопідготовки та водоочищення вимагає для свого успішного функціонування професійно підготовлених фахівців високого рівня. Для вирішення цієї проблеми розроблено сертифікатну програму «Вода та сучасні водні технології» для магістрів і аспірантів факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших ЗВО.

Реалізація сертифікатної програми здійснюється в Центрі сучасних водних технологій, який створено на ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського за спонсорської підтримки Науково-виробничого об’єднання «Екософт» та ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet»

Напрямки роботи Центру:

– організація навчання за сертифікатною програмою «Вода та cучасні водні технології»;

– проведення наукових досліджень сучасних процесів водопідготовки та водоочищення в навчально-дослідній технологічній лабораторії – проведення випробувань з якості води та матеріалів для її очищення у лабораторії іонного обміну та адсорбції, що сертифікована ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

– видання фахового журналу категорії Б «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті».

Керівник Центру:

Мітченко Тетяна Євгенівна, д.т.н., професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

Хіміко-технологічний факультет знаходиться за адресою: м. Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпуси 4 та 21.

Тел/факс. +38044 204 97 73,

e-mail: sec@xtf.kpi.ua, office.xtf@kpi.ua

Comments are closed.